Ma'lumot

2022-yil, 6-son (136/1) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
RESEARCH OF PHRASEMES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS OF “O‘QISH KITOBI”
M.Y.Vafoyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 492,3 KB | 166 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
2
TECHNIQUES AND METHODS FOR MEMORIZING NEW WORDS IN FOREIGN LANGUAGE
Sh.Ibragimova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 478,7 KB | 140 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
3
TEACHING SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL SPEECH IN A FOREIGN LANGUAGE TO PHYSICS STUDENTS
M.Holmatova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 502,4 KB | 149 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
4
INKLYUZIV TAʼLIM SHAROITIDA MAXSUS PEDAGOGIKADA DEFEKTOLOGO‘ QITUVCHI METODIK TAYYORGARLIGINING O‘RNI
M.A.Daminova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 494,5 KB | 181 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
5
TAYYORLOV GURUHI TARBIYALANUVCHILARIDA O‘QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTURUVCHI TA`LIM MUHITNING XUSUSIYATLARI
A.O.Xakimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 489,1 KB | 143 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
6
UZUNLIKKA SAKRASHDA YUQORI MALAKALI YOSH SPORTCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISH
X.B.Suyarov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 469,7 KB | 117 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
7
FRANSUZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O‘QITISHDA “INTEGRATSIYA” VA “INTEGRATIV YONDASHUV” TUSHUNCHALARINING METODIK TAHLILI
E.B.Atamirzayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 483,9 KB | 152 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
8
TARIXIY YONDASHUVLAR ASOSIDA PEDAGOGIK ATAMALARNING SHAKLLANISH TARIXI VA AMALIYOTDA QO‘LLANILISHINING PEDAGOGIK MOHIYATI
M.R.Odilova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 501,5 KB | 139 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
9
TEXNIKA OLIY TA`LIM MUASSASALARI TALABALARIDA TEXNOLOGIK DETERMINIZM KONSEPSIYASI ASOSLARIGA DOIR BILIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI
J.G‘.Obidov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 478,0 KB | 146 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
10
MAKTABGACHA TA`LIM YOSHIDAGI BOLALARNING REFLEKSIV QOBILIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH METODLARI
D.A.Xomidova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 493,0 KB | 141 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar