Tahririyat kengashi

Samarqand universiteti ilmiy axborotnomasi jurnali tahririyat kengashi va tahririyat hay’ati tarkibi:

Bosh muharrir: t.f.d., prof.R.Xalmuradov ORCID / GoogleScholar

Bosh o’rinbosarlari: f.-m.f.d. dos.H.Xushvaqtov ORCID / GoogleScholar, t.f.d., prof.A.Nasimov ORCID / GoogleScholar.

Tahririyat kengashi:

Tabiiy fanlar seriyasi tahririat hay’ati:

 1. M.X.Ashurov - O’zFA akademigi ORCID / GoogleScholar.
 2. B.J.Ahmedov - O’zFA akademigi ORCID / GoogleScholar.
 3. А.А.Захидов - Texas universiteti Nanotexnologiya instituti (AQSh) ORCID / GoogleScholar.
 4. N.B.Ferapontov - k.f.d., professor (Moskva Davlat universiteti, Rossiya) ORCID / GoogleScholar.
 5. K.G.Tokhadze - Sankt Peterburg davlat universiteti professori, Rossiya ORCID / GoogleScholar.
 6. N.F.Bunkin - f.-m.f.d., professor, Moskva Davlat texnika universiteti (Rossiya) ORCID / GoogleScholar.
 7. Gun-Sik Park - Seul universiteti professori (Koreya) ORCID / GoogleScholar.
 8. Haji Akber Aisa - Xinjiang tibbiyot universiteti professori (Xitoy) ORCID / GoogleScholar.
 9. L.A.Bulavin - Kiyev milliy universiteti professori, Ukraina ORCID / GoogleScholar.
 10. E.A.Abduraxmonov - k.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 11. N.K.Muxamadiyev - k.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 12. X.Q.Xaydarov - b.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 13. Z.I.Izzatullayev - b.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 14. Sh.T.Xoliqulov - q.-x.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 15. L.Sabirov - f.-m.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 16. A.Jumaboyev - f.-m.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 17. X.Bozorov - k.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 18. O.Q.Quvondiqov - f.-m.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 19. S.B.Abbosov - g.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 20. D.B.Xursanov - g.f.f.d. (PhD), dotsent (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 21. X.S.Xaydarov - f-m.f.n., dotsent (SamDU) ORCID / GoogleScholar.

Aniq fanlar seriyasi tahririat hay’ati:

 1. Sh.A.Alimov - O’zFA akademigi ORCID / GoogleScholar.
 2. S.N.Lakayev - O’zFA akademigi ORCID / GoogleScholar.
 3. A.G.Yagola - f.-m.f.d., professor (Moskva Davlat universiteti, Rossiya) ORCID / GoogleScholar.
 4. Alberto Del Bimbo - Florensiya universiteti professori, Italiya ORCID / GoogleScholar.
 5. Sh.M.Tugizov - professor, Koliforniya universiteti, AQSh ORCID / GoogleScholar.
 6. A.S.Soleyev - f.-m.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 7. I.A.Ikromov - f.-m.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 8. B.X.Xo’jayarov - f.-m.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 9. X.X.Xudoynazarov - t.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.

Filologiya va pedasogika fanlar seriyasi tahririyat hay'ati:

 1. Sh.A.Hasanov - f.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 2. S.A.Karimov - f.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 3. M.Muxiddinov - f.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 4. M.X.Lutfullayev - f.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 5. Hiroaki Huziie - Osaka universiteti professori (Yaponiya) ORCID / GoogleScholar.
 6. A.B.Pardayev - f.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 7. O.Yusupova - f.f.n. dotsent (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 8. O.Qodirov - p.f.n. dotsent (SamDU) ORCID / GoogleScholar.

Gumanitar fanlar seriyasi tahririyat hay'ati:

 1. S.S.G'ulomov - O'zFA akademigi ORCID / GoogleScholar.
 2. Stefano Benazzi - Bolonya universiteti professori (Italiya) ORCID / GoogleScholar.
 3. Simone Mantelini - Bolonya universiteti professori (Italiya) ORCID / GoogleScholar.
 4. Sh.Y.Ziyodov - Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi direktor ORCID / GoogleScholar.
 5. N.U.Arabov - i.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 6. B.E.Ergashev - t.f.d., professor (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 7. B.S.G'oyibov - t.f.d. (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 8. D.Q.Usmonova - i.f.n. dotsent (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 9. G.B.Normurodova - t.f.d. (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 10. F.Sh.Rashidova - t.f.f.d. (PhD) (SamDU) ORCID / GoogleScholar.
 11. S.Muxiddinov - t.f.f.d. (PhD) (SamDU) ORCID / GoogleScholar.