Ma'lumot

2021-yil, 4-son (128/2) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
“DO‘STLIK” KONSEPTI METAFORIK IFODALANISHI VA QIYOSIY TAHLILI
Mardiyev T.K.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 75 Ko'rishlar | 47 Yuklab olishlar
2
RASHK MUAMMOSI - OILADAGI ER-XOTIN NIZOLARNING BIR MUHIM SABABI SIFATIDA
S.Ummatova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 472,1 KB | 85 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
3
IDROK JARAYONINING SHAXS ISTE’MOLCHILIK XULQIGA TA’SIRI
M.I.Salaxutdinova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 478,7 KB | 84 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
4
IDENTIFIKATSIYA BO‘LAJAK O‘QITUVCHI PROFESSIONAL –PEDAGOG YO‘NALGANGANLIGIGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI OMIL SIFATIDA
J.Zaynobidinov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 481,6 KB | 82 Ko'rishlar | 47 Yuklab olishlar
5
O‘SMIRLARDA XULQI OG‘ISHGANLIK HOLATLARI VUJUDGA KELISHIDA OILANING O‘RNI
A.A.Baxramova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 507,7 KB | 82 Ko'rishlar | 63 Yuklab olishlar
6
THE CONTENT OF THE TRAINING PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF A PEDAGOGICAL PROFILE
R. Yu.Musinova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 474,2 KB | 95 Ko'rishlar | 69 Yuklab olishlar
7
BO’LG’USI TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING AYRIM MASALALARI
S.B.Muranov, K.Q.Narziyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 485,2 KB | 87 Ko'rishlar | 58 Yuklab olishlar
8
TA’LIMNI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA FAN-TA’LIM KLASTERLARINING O’RNI
B.Sh.Usmonov1 , M.К.Кodirov2 , Z.X.Umarov3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 711,3 KB | 86 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar
9
O‘ZBEK TILIDAGI AYOL BILAN BOG‘LIQ MAQOLLAR TAHLILI
Ahmet ERDEM
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 536,9 KB | 73 Ko'rishlar | 60 Yuklab olishlar
10
POETIK INDIVIDUALLIKDA PARALLELIZMNING OʻRNI
S.M.Umirova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 488,9 KB | 84 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar