Ma'lumot

2021-yil, 4-son (128/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
“DO‘STLIK” KONSEPTI METAFORIK IFODALANISHI VA QIYOSIY TAHLILI
Mardiyev T.K.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 152 Ko'rishlar | 87 Yuklab olishlar
2
RASHK MUAMMOSI - OILADAGI ER-XOTIN NIZOLARNING BIR MUHIM SABABI SIFATIDA
S.Ummatova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 472,1 KB | 157 Ko'rishlar | 109 Yuklab olishlar
3
IDROK JARAYONINING SHAXS ISTE’MOLCHILIK XULQIGA TA’SIRI
M.I.Salaxutdinova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 478,7 KB | 148 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
4
IDENTIFIKATSIYA BO‘LAJAK O‘QITUVCHI PROFESSIONAL –PEDAGOG YO‘NALGANGANLIGIGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI OMIL SIFATIDA
J.Zaynobidinov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 481,6 KB | 148 Ko'rishlar | 107 Yuklab olishlar
5
O‘SMIRLARDA XULQI OG‘ISHGANLIK HOLATLARI VUJUDGA KELISHIDA OILANING O‘RNI
A.A.Baxramova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 507,7 KB | 153 Ko'rishlar | 119 Yuklab olishlar
6
THE CONTENT OF THE TRAINING PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF A PEDAGOGICAL PROFILE
R. Yu.Musinova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 474,2 KB | 176 Ko'rishlar | 144 Yuklab olishlar
7
BO’LG’USI TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING AYRIM MASALALARI
S.B.Muranov, K.Q.Narziyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 485,2 KB | 153 Ko'rishlar | 112 Yuklab olishlar
8
TA’LIMNI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA FAN-TA’LIM KLASTERLARINING O’RNI
B.Sh.Usmonov1 , M.К.Кodirov2 , Z.X.Umarov3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 711,3 KB | 155 Ko'rishlar | 105 Yuklab olishlar
9
O‘ZBEK TILIDAGI AYOL BILAN BOG‘LIQ MAQOLLAR TAHLILI
Ahmet ERDEM
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 536,9 KB | 117 Ko'rishlar | 127 Yuklab olishlar
10
POETIK INDIVIDUALLIKDA PARALLELIZMNING OʻRNI
S.M.Umirova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 488,9 KB | 133 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar