Ma'lumot

IDROK JARAYONINING SHAXS ISTE’MOLCHILIK XULQIGA TA’SIRI

M.I.Salaxutdinova


Мaqolada oliy ta’limda psixolog mutaxassislarni tor sohalarda

tayyorlashning dolzarbligi, jumladan iste’molcho psixologiyasini o’rganish mazmuni

yoritiladi. Insonning hissiy-irodaviy sohalari, asosan ehtiyojlar va motivlar iste'molchilar

psixologiyasiga yoki xulq-atvoriga ta'siri o'rganiladi. Maqolada iste'molchilarning tovar yoki

xizmatlarni sotib olish jarayonida tushunchasi va qadriyatlari o'rganiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1282.698

Sahifalar soni 01-8 | 163 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish