Ma'lumot

BO’LG’USI TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING AYRIM MASALALARI

S.B.Muranov, K.Q.Narziyeva


Ushbu maqolada bo‘lg‘usi bakalavr va magistrantlarni, talabalarni

oliy o‘quv yurtlarida kasbiy pedagogik tayyorgarliklarining ba’zi tomonlari yoritiladi.

Tasviriy san’at o‘qituvchilari misolida pedagogik faoliyatda uchraydigan o‘quv, ilmiy,

tadqiqot, metodik, tashkiliy-uslubiy, ma’naviy-ma’rifiy talablarning namoyon bo‘lishi va

ularga nisbatan tayyorgarlikning kelib chiqishi ham keltiriladi. Shu bilan birga bo’lg’usi

tasviriy va amaliy san’at hamda texnologiya fanlari o’qituvchilarini innovasiyalar va

innovatsiyon texnologiyalar bilan faoliyat olib borishga tayyorlashning ba’zi bir masalalari

ko’rsatib o’tilgan. Bugungi kun ta’lim tizimida dolzarb masala bolgan innovatsiyon

texnologiyalar orqali kreativ fikrlashga erishish maqsadi ko’zda tutilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1282.679

Sahifalar soni 01-8 | 189 Ko'rishlar | 146 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish