Ma'lumot

2023 yil 3-son (139/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ ГРОССА-ПИТАЕВСКОГО
Н.А.Тайланов, С.Х.Уринов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 115 Ko'rishlar | 26 Yuklab olishlar
2
MAHALLIY SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALARNING ANTIMIKROB VA BAKTERIOSINOGEN FAOLLIGINI TADQIQ ETISH
D.K.Nurmuhamedova1, G.J.Kutlieva1, X.A.Sohibnazarova2, X.T.Zairova3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 126 Ko'rishlar | 21 Yuklab olishlar
3
KATTALASHTIRISH MASSHTABIGA BOG’LIQ BO’LMAGAN FRAKTAL O’LCHOVLARNI GEOMETRIK MODELLASHTIRISH
Sh.A.Anarova, J.S.Jabbarov, A.A.Rustamov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 135 Ko'rishlar | 17 Yuklab olishlar
4
ДВУХФОТОННО-ВОЗБУЖДАЕМАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ
И.А.Рахматуллаев1, Х.З.Ботиров2, Н.В.Чернега3, Х.С.Хайдаров4
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 97 Ko'rishlar | 18 Yuklab olishlar
5
GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHLARI SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA YUQUMLI-PARAZITAR KASALLIKLAR TARQALISHINING HUDUDIY JIHATLARI
N.K.Komilova1, A.X.Ravshanov2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 120 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar
6
ANTROPOGEN LANDSHAFTLARNI TADQIQ ETISH ASOSIDA LANDSHAFT-EKOLOGIK SHAROIT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI
N.R.Alimkulov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 130 Ko'rishlar | 23 Yuklab olishlar
7
IQLIM O‘ZGARISHLARI VA AHOLI KASALLIKLARINING HUDUDIY TARKIBI (JIZZAX VA SIRDARYO VILOYATLARI MISOLIDA)
N.K.Komilova1, L.K.Karshibayeva2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 95 Ko'rishlar | 16 Yuklab olishlar
8
AMUDARYO HOZIRGI DELTASIDAGI YER USTI SUV OQIMLARINING GEOGRAFIK STRUKTURALARI
A.K.Urazbayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 90 Ko'rishlar | 15 Yuklab olishlar
9
INVARIANT ESTIMATES FOR GENERALIZED OSCILLATORY INTEGRALS WITH POLYNOMIAL PHASE
I.A.Ikromov1, A.R.Safarov2, D.Khudoyberdiev2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 93 Ko'rishlar | 18 Yuklab olishlar
10
НОВЫЕ ДАННЫЕ ВЫСОКОГО ВРЕМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ О МОРСКИХ И ИХ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
А.К.Курбаниязов1,2, С.Сырлыбекқызы2, Ш.Ж.Раманкулов1, И.О Аймбетова1, Т.Д.Ещанова3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 146 Ko'rishlar | 21 Yuklab olishlar