Ma'lumot

Samarqand universiteti ilmiy axborotnomasi 2023 yil 2-son (1-Seriya)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
IQBOL MIRZO IDIOSTILIDA SINONIMLIKNING IFODALANISHI
G.U.Zulaypoyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 70 Ko'rishlar | 7 Yuklab olishlar
2
TO‘Y MAROSIM QO‘SHIQLARI TIZIMIDA “KELIN SALOM” JANRI VA UNING GENEZISI
G.A.Mardonova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 142 Ko'rishlar | 35 Yuklab olishlar
3
TURKISTONDA YUZ BERGAN OCHARCHILIKNI MAHALLIY MATBUOTDA YORITILISHI (ULUG‘ TURKISTON GAZETASI MISOLIDA)
Shohruhbek Mamadaliev .Namangan davlat universiteti Tarix kafedrasi doktoranti
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 101 Ko'rishlar | 24 Yuklab olishlar
4
ERKIN A’ZAMNING METAFORADAN FOYDALANISH MAHORATI
Odinayev Bekqul Imamqulovich
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 288 Ko'rishlar | 57 Yuklab olishlar
5
Умум таълим мактабларида “Информатика “ фанини компьютер имитацион моделлардан фойдаланишнинг педагогик жиҳатлари
M.X.Lutfullayev,B.B.Aminov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 67 Ko'rishlar | 31 Yuklab olishlar
6
О‘ZBEK TILIDA “VAQT” KONSEPTLI BIRLIKLARNING TARAQQIYOTI
M.A.Muminova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 68 Ko'rishlar | 3 Yuklab olishlar
7
ONA TILI DARSLARIDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI
M.Y.Тo‘raboyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 60 Ko'rishlar | 5 Yuklab olishlar
8
INGLIZ TILIDА TURLI TURG’UN BIRIKMАLАR, ULАRNI O‘ZBЕK TILIGА TАRJIMА QILISH ЕKSTRАLINGVISTIKАSI
Sh.A.Rustamova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 56 Ko'rishlar | 4 Yuklab olishlar
9
BOSHLАNGʼICH SINFLАRDА INGLIZ TILINI O‘QITISHDА O‘QUVCHILАRNING OGʼZАKI NUTQ KOMPETENSIYASINI SHАKLLАNTIRISHNING ILMIY-NАZАRIY АSOSLАRI
M.A.Saydaliyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 51 Ko'rishlar | 3 Yuklab olishlar
10
THE GENESIS AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF COMMUNICATION
S.M.Botirova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 930,7 KB | 59 Ko'rishlar | 3 Yuklab olishlar