Ma'lumot

ONA TILI DARSLARIDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

M.Y.Тo‘raboyeva


Маqolada ona tili dars jarayonlarida  o‘quvchilar uchun fanga oid kompetensiyalar bilan birga tayanch kompetensiyalar shakllantirilishi yuzasidan  o‘zlashtirgan bilimlari asosida o‘zini o‘zi mustaqil rivojlantirish, egallangan bilim, ko‘nikma va malakasini turli vaziyatlarda qo‘llay olishga qaratilgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirishdan jumladan, nutqiy  kompetensiyalarni shakllantirish yuzasidan ijodiy fikrlash, yozma va og‘zaki ravon bayon etish malakalarini shakllantirishda ona tili bo‘yicha o‘zlashtirgan bilimlarini muloqot jarayonida qo‘llash malakasini rivojlantirish yoritib berilgan .https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.1.2014

Sahifalar soni 01-11 | 180 Ko'rishlar | 62 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish