Ma'lumot

BOSHLАNGʼICH SINFLАRDА INGLIZ TILINI O‘QITISHDА O‘QUVCHILАRNING OGʼZАKI NUTQ KOMPETENSIYASINI SHАKLLАNTIRISHNING ILMIY-NАZАRIY АSOSLАRI

M.A.Saydaliyeva


Ushbu maqolada umumtaʼlim maktablarida ingliz tilini o‘qitishda o‘quvchilarning nutqiy kommunikativ kompetentsiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Butun jahon va o‘zbek olimlarining boshlangʼich sinf o‘quvchilarining nutqiy kommunikativ konpetentsiyasini rivojlantirish uchun olib borilgan tadqiqot ishlari o‘rganilgan. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ingliz tili o‘qitish (Accent Language Center), o‘quvchilarda kommunikativ, integrativ va kompetentsiyaviy yondashuvlar asosida nutqiy kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish (task-based learning, language-based learning, content-based learning, project-based learning) masalalari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish nazariy-amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, xorij mamlakatlari tajribalarini o‘rganish va nutqiy kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishga doir ilmiy izlanishlarni amalga oshirishning dolzarbligi ko‘rsatilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.1.2011

Sahifalar soni 01-11 | 131 Ko'rishlar | 18 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish