Ma'lumot

2023 yil 2-son (138/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
UMUMKASBIY FANLARINI OʻQITISHDA VIRTUAL TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI
Hasanov Umid Jumayevich
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 135 Ko'rishlar | 90 Yuklab olishlar
2
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ
Х.Ж.Самиев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 121 Ko'rishlar | 19 Yuklab olishlar
3
RASHK FENOMENINING ILMIY TAHLIL BO’YICHA TURLARI VA PSIХOLOGIK MOHIYATI
S.Sh.Ummatova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 120 Ko'rishlar | 80 Yuklab olishlar
4
“SHALOLA” TO‘GARAGI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
Toshpo‘latov Akrom Haydarovich
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 133 Ko'rishlar | 76 Yuklab olishlar
5
XORIJ SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARDA INSON KAPITALI RIVOJLANISH JARAYONLARINIING ETNOSOTSIAL HUSUSIYATLARI
M.M.Sodirjonov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 103 Ko'rishlar | 21 Yuklab olishlar
6
АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИЕМ И СПОРТОМ
Каримов Бекзод Бойкобилович
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1006,5 KB | 134 Ko'rishlar | 29 Yuklab olishlar
7
YALANGTO`SH BAHODIR –MOVAROUNNAHRNING YIRIK SIYOSIY VA MADANIYAT ARBOBI
Mamatov Bektosh Tolibjon o’g’li
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 116 Ko'rishlar | 68 Yuklab olishlar
8
THE ESSENCE OF THE REFORMS IN PUBLIC EDUCATION OF THE JADIDS: ON THE EXAMPLE OF TEXTBOOKS AND LITERATURE
Kurbanova Sevara Asanbayevna
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 121 Ko'rishlar | 67 Yuklab olishlar
9
LIRIK KECHINMANING HAYOTIY ASOSI (“Boburnoma”dagi she’riy parchalar asosida)
Hamidov NUrali Shodiyor o'g'li
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 137 Ko'rishlar | 239 Yuklab olishlar
10
TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MAQOM, BAXSHICHILIK, FOLKLOR SAN’ATI VA MUSIQA FESTIVALLARINING OʻRNI
Aziza Abdumannatova Samarqand davlat universiteti tadqiqotchisi
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 117 Ko'rishlar | 104 Yuklab olishlar