Ma'lumot

2021-yil, 3-son (127/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
SАMАRQАND SHАHRINING IQLIMIY VА BIOMETEOROLOGIK SHАROITLАRI
B.M.Xolmatjanov1,2, Yu.V.Petrov2 , F.I.Аbdiqulov1,2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,2 MB | 163 Ko'rishlar | 128 Yuklab olishlar
2
O’ZBЕKISTОNDА MЕHNАT RЕSURSLАRI SHАKLLАNISHI VА АHОLI BАNDLIGI MUАMMОLАRI
Z.Tоjiеvа1 , L.Ibrаgimоv2 , D.F.Usmanxonova2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 192 Ko'rishlar | 132 Yuklab olishlar
3
AYDAR-ARNASOY KO‘LLAR TIZIMIGA TUTASH LANDSHAFTLARNI TASNIFLASH TAMOYILLARI VA TABAQALANISH QONUNIYATLARI
N.T.Sabirova, F.F.Berdiqulov, B.B.Malikov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,7 MB | 174 Ko'rishlar | 139 Yuklab olishlar
4
AYDAR-ARNASOY KO‘LLAR TIZIMIGA TUTASH LANDSHAFTLARNI TASNIFLASH TAMOYILLARI VA TABAQALANISH QONUNIYATLARI
N.T.Sabirova, F.F.Berdiqulov, B.B.Malikov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 173 Ko'rishlar | 116 Yuklab olishlar
5
G.HERBACEUM L. VA G.MUSTELINUM MIERS EX WATT TURLARINING O‘ZARO CHATISHISHI HAMDA F0 DURAGAY KO‘SAK VA TO‘LIQ URUG‘LAR TUGILISH KO‘RSATKICHLARI
M.T.Xidirov1 , B.M.Gapparov1 , D.Q.Ernazarova 1,2 , M.M.Xidirova 3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 162 Ko'rishlar | 127 Yuklab olishlar
6
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ N-МЕТИЛ-2-(2- (ТИОФЕН-3-ИЛ)АЦЕТАМИДО)ЭТИЛ-1-АММОНИЙ-КАТИОНА С 1,3,4-ТИАДАЗОЛ- 2,5-ДИТИОЛОМ
Г.А.Жунсалиева, Н.Т.Каттаев, Х.И.Акбаров
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 162 Ko'rishlar | 116 Yuklab olishlar
7
ZOL-GEL USULIDA TURLI BIOMOLEKULALARNI OPTIK QATLAMGA BIRIKTIRISH VA ULARNING XOSSALARINI OʻRGANISH
Sh.E.Mirzayev, A.M. Nasimov, X.Sh.Tashpulatov, D.T.Toshpulatov, N.N.Tojiboev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 162 Ko'rishlar | 119 Yuklab olishlar
8
EKSTRAKSION FOSFAT KISLOTANI BUG‘LATISh HARORATINING POLIMERLANIShGA TA’SIRI
N.S.Baxriddinov1 , Sh.M.Mamadaliyev1 , T.S.O‘rozov2 , M.N.Tirkasheva2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 191 Ko'rishlar | 153 Yuklab olishlar
9
MAHALLIY XOMASHYOLAR HAMDA CHIQINDILAR ASOSIDA OLINGAN IONITGA Cu2+ IONLARINING SORBSIYA IZOTERMASI
N.M.Qutlimuratov1 , M.M.Jo‘raev1 , O.X.Tursunmuratov1 , D.J.Bekchanov2 , M.G.Muxamediev2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 177 Ko'rishlar | 121 Yuklab olishlar
10
OXIDIZED CELLULOSE WITH HEMOSTATIC PROPERTIES
B.J.Kholturayev., A.A.Atakhanov, A.A.Sarymsakov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 200 Ko'rishlar | 129 Yuklab olishlar