Ma'lumot

MAHALLIY XOMASHYOLAR HAMDA CHIQINDILAR ASOSIDA OLINGAN IONITGA Cu2+ IONLARINING SORBSIYA IZOTERMASI

N.M.Qutlimuratov1 , M.M.Jo‘raev1 , O.X.Tursunmuratov1 , D.J.Bekchanov2 , M.G.Muxamediev2


Ushbu maqolada polivinilxlorid (PVX) va chiqindilar asosida olingan, kuchsiz

asos xossasini namoyon qiluvchi ionitga sun’iy eritmalardagi Cu2+ ionlarining sorbsiyasi 298K

haroratda, sorbsiya davomiyligi muvozanat holatigacha (18-soat) va turli konsentratsiyalarda o‘rganish

natijalari keltirilgan. Jarayonlarning muvozanat holatidagi adsorbsiya mexanizmini ifodalash uchun

Lengmyur, Flori-Haggins, Freyndlix, Temkin va Dubinin-Radushkevich izoterma modellaridan

foydalanildi. Olingan natijalar asosida hisoblab topilgan izoterma parametrlari ?2 (0,774-0,987) qiymati

barcha izoterma modellarida mos kelganligi aniqlandi. Lengmyur izoterma modeli bo‘yicha ????=

109,9 mg/g, Flori-Xaggins izoterma modeli bo‘yicha ∆Gads=-20,314 kDj/mol, Freyndlix izoterma

modeli bo‘yicha n= 2,865, Temkin izoterma modeli bo‘yicha ?? =120,3 J/mol, Dubinin-Radushkevich

izoterma modeli bo‘yicha ??=2,14•10-2 kJ/mol•K va ??= 4,84 kJ ekanligi kelib chiqdi. Bu esa

polivinilxlorid hamda chiqindilar asosida tarkibida azot saqlagan yangi ionitga Cu2+ ionlarini yuqori

darajada sorbsiyalashini ko‘rsatadi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v3.1272.893

Sahifalar soni 01-11 | 173 Ko'rishlar | 117 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish