Ma'lumot

2020-yil, 4-son (122/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
SHARQ VA G’ARB XALQLARI TILIDA BOLA TUG’ILISHI BILAN BOG’LIQ MAROSIM VA URF-ODATLAR
Z. R. Eshmurodova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 643,6 KB | 144 Ko'rishlar | 104 Yuklab olishlar
2
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
А. Ш. Урунов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 573,9 KB | 187 Ko'rishlar | 116 Yuklab olishlar
3
KO’RISHDA NUQSONI BOR SHAXSLARNING XARAKTER XUSUSIYATLARIGA PSIXOLOGIK TASNIF
M. U. Toxirova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 497,9 KB | 149 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar
4
ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORGARLIGINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI
G.A.Xalbayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 491,3 KB | 177 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
5
DAVLAT BOSHQARUVI VA SHAXS RUHIY SALOMATLIGI
M. T. Isakova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 597,8 KB | 149 Ko'rishlar | 94 Yuklab olishlar
6
YOSHLAR O’RTASIDA SOG’LOM TURMUSH TARZI PSIXOLOGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MASALALARI
A.I.Saidov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 456,3 KB | 136 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar
7
BUYUK ALOMALARNING YOSHLAR TARBIYASIGA DOIR FIKRLARI
A. Azimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 730,2 KB | 147 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
8
ADABIYOTDA SHARQONA O’QITISH USULLARI
X. B. Tojiyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 472,4 KB | 154 Ko'rishlar | 98 Yuklab olishlar
9
SPORT MASHG’ULOTLARI JARAYONIDA O’QUVCHILARGA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA ASOSLANGAN G’OYALARNI SINGDIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI
F. Q. Axmedov1, Z. M. Utayev2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 476,7 KB | 131 Ko'rishlar | 104 Yuklab olishlar
10
MASOFAVIY TA’LIMDA O‘QITUVCHILARNING KASBIY TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI
J.T.Mannabov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 582,9 KB | 156 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar