Ma'lumot

SPORT MASHG’ULOTLARI JARAYONIDA O’QUVCHILARGA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA ASOSLANGAN G’OYALARNI SINGDIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

F. Q. Axmedov1, Z. M. Utayev2


Mazkur maqolada o’quvchilarda sport mashg’ulotlari vositasida umuminsoniy
qadriyatlarga asoslangan g’oyalarni singdirishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Sportning ijtimoiypedagogik
asoslari ta’sirida va uning g’oyaviylik, baynalminalchilik, insonparvarlik kabi tamoyillari
asosida o’quvchi-yoshlarni umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari
muhokama qilingan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1222.1035

Sahifalar soni 01-9 | 134 Ko'rishlar | 106 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish