Ma'lumot

2023 yil 3-son (139/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
TANIQLI FAN VA DAVLAT ARBOBI, O‘ZR FA POLIMERLAR KIMYOSI VA FIZIKASI INSTITUTI DIREKTORI, AKADEMIK SAYYORA RASHIDOVA 80 YOSHDA
Rashidova Sayyora
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 0 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
2
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
Г.Ш.Абдулахадова1, Н.Ю.Зухритдинова1, Г.Дж.Кутлиева1, Б.И.Тураева1, Х.А.Юлдошева2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 111 Ko'rishlar | 15 Yuklab olishlar
3
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА C ПОМОЩЬЮ НАНОСПУТНИКА
О.Иноятилло
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 118 Ko'rishlar | 13 Yuklab olishlar
4
ZOL-GEL QATLAMGA Co(II) KOMPLEKSLARINI BIRIKTIRISH VA UNING FOTOKIMYOVIY XOSSALARINI OʻRGANISH
D.T.Toshpulatov, A.M.Kurbonov, A.A.Samiyev, J.M.Xursandov, Sh.E.Mirzayev, X.Sh.Tashpulatov, A.M.Nasimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 121 Ko'rishlar | 12 Yuklab olishlar
5
FAOLLANTIRILGAN KO‘MIRGA MONOKOMPONENTLI ERITMALAR SORBSIYASI
Y.X.Isokov, U.A.Yaxyoyev, O.A.Mixliyev, B.T.Zyoyev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 112 Ko'rishlar | 98 Yuklab olishlar
6
TERMINAL ATSETILEN SPIRTLARINING OKSIDLANISHI ASOSIDA DIINDIOLLAR SINTEZI
S.I.Tirkasheva, O.E. Ziyadullayev, G.Q. Otamuxamedova, V.M. Muzalevskiy, V.G.Nenaydenko; E-mail: guzal020003@yandex.ru, tel: +998998884541
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 166 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar
7
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫБРАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ
Холмуродова Дилафруз Куватовна , Киямова Дилфуза Шариповна `
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 109 Ko'rishlar | 10 Yuklab olishlar
8
O‘RTA ZARAFSHON HAVZASIDAGI KICHIK DARYOLAR VA SOYLAR OQIMINING YILLARARO TEBRANISHI
G‘aniyev Shaxob Rabimkulovich, Shirinboyev Dilmuhammad Nuroliyevich
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 108 Ko'rishlar | 108 Yuklab olishlar
9
TRES-1 b VA QATAR-1 b EKZOSAYYORALARNING RAVSHANLIK EGRI CHIZIG‘I TAHLILI NATIJALARI
S.Sh.Ergashev, O.A.Burxonov, R.G.Karimov, Sh.M.Sanaqulov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 108 Ko'rishlar | 119 Yuklab olishlar
10
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛОВ ДОЛОМИТА УЗБЕКИСТАНА
Б.Т.Зиёев1, А.А.Набиев1, A.A.Маматалиев2, Ш.С.Намазов2, И.Х.Рузиев3,
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 111 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar