Ma'lumot

LIRIK KECHINMANING HAYOTIY ASOSI (“Boburnoma”dagi she’riy parchalar asosida)

Hamidov NUrali Shodiyor o'g'li


Ushbu maqolada muallif lirik kechinmaning hayotiy asosi haqidagi mulohazalarini “Boburnoma” asaridagi she’rlar misolida bayon qiladi. Lirik kechinma va uning hayotiy asosi ortasidagi bog‘liqlikni ochib berishga intiladi.

Maqolada “Boburnoma”dagi she’rlarning ayrimlari mavzu nuqtayi nazaridan  talqin qilinib, ulardagi lirik kechinmalar va ularning hayotiy asoslari muallif tomonidan ilmiy jihatdan yetarli dalillar orqali isbotlashga harakat qilingan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.1.1922

Sahifalar soni 01-9 | 151 Ko'rishlar | 257 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish