Ma'lumot

2022-yil, 3-son (133/2) TABIIY FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
CHORVACHILIK TARMOQLARINI OʻRGANISHNING IQTISODIY GEOGRAFIK JIHATLARI
I.A. Xudoyberdiyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 737,3 KB | 85 Ko'rishlar | 65 Yuklab olishlar
2
FARG‘ONA VODIYSI VILOYATLARIDA NIKOHLANISH VA TUG‘ILISH KOEFFITSIENTI KORRELYATSION BOG‘LIQLIK DINAMIKASI HAMDA UNGA XOS HUDUDIY XUSUSIYATLAR
Z.A.Temirov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 889,6 KB | 87 Ko'rishlar | 59 Yuklab olishlar
3
QОRАQАLPОG‘ISTОN RЕSPUBLIKАSI QОRАO‘ZАK TUMАNI ОYKОNIMLАRINING LЕKSIK-SЕMАNTIK TАHLILI
I.R.Turdimаmbеtоv, O.O.Bаltаbаyеv2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 887,7 KB | 89 Ko'rishlar | 51 Yuklab olishlar
4
AMUDARYO DELTASI TABIIY MUHITINI OPTIMALLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI
Z.A.Ganiyev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 737,4 KB | 86 Ko'rishlar | 65 Yuklab olishlar
5
O‘RTA ZARAFSHON VOHALARI ANTROPOGEN GIDROGRAFIK TARMOQLARI
X.A.Baratov, D.N.Shirinboyev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 802,6 KB | 93 Ko'rishlar | 73 Yuklab olishlar
6
O‘ZBЕKISTONDА DЕMOGRАFIK MODЕRNIZАTSIYALАSH
Z.N.Tojiyеvа1, L.Z.Ibrаgimov2, B.M.Musаyеv
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 854,6 KB | 82 Ko'rishlar | 60 Yuklab olishlar
7
ISOLATION, IDENTIFICATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF ENDOPHYTIC BACTERIA BACILLUS HAYNESII XJB-6 ASSOCIATED WITH MEDICINAL PLANT VERNONIA ANTHELMINTICA STE
N.Rustamova1, K.Davranov2, Abulimiti Yili1
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 90 Ko'rishlar | 63 Yuklab olishlar
8
DECORATIVE PROPERTIES OF CLEMATIS SPECIES AND THEIR CULTIVATION
F.A.Davronqulova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 758,5 KB | 96 Ko'rishlar | 67 Yuklab olishlar
9
FITOGORMONLАR ISHLАB CHIQАRISH - GАLOFITLАR ENDOFIT BАKTERIYALАRINING OʻSIMLIKLАRDА SHOʻRLАNISh STRESSINI KАMАYTIRISHDАGI MUHIM MEXАNIZM SIFATIDA
D.B.Maxammadiyeva, G.T.Gulboyev, B.S.Аlikulov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 738,2 KB | 82 Ko'rishlar | 56 Yuklab olishlar
10
IONАLMАSHINUVCHI KOMPOZITSION MАTERIАLLАRNING ELEKTRON MIKROSKOPIK TАDQIQOTI VА SIRT-FАOLLIK TАVSIFINI O‘RGАNISH
F.B.Eshqurbonov 1, А.X.Raximov 2, N.А.Izzatillaev 1, А.Y.Botirov 1
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 916,2 KB | 91 Ko'rishlar | 69 Yuklab olishlar