Ma'lumot

IONАLMАSHINUVCHI KOMPOZITSION MАTERIАLLАRNING ELEKTRON MIKROSKOPIK TАDQIQOTI VА SIRT-FАOLLIK TАVSIFINI O‘RGАNISH

F.B.Eshqurbonov 1, А.X.Raximov 2, N.А.Izzatillaev 1, А.Y.Botirov 1


Maqolada DMK asosida olingan ionitlar va ionalmashinuvchi membranalarning
morfologiyasiga ikkinchi monomer miqdori taʼsirini oʼrganish maqsadida skanerlovchi elektron –
mikroskopik tadqiqotlar o‘tkazildi. Tajribalar asosan 1:1 nisbatda olingan g‘ovaksimon va plyonka
holidagi DMK+FK polimer ioniti hamda DMK+FK+Bentonit asosidagi membrana bilan amalga
oshirildi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v3.1332.760

Sahifalar soni 01-7 | 154 Ko'rishlar | 135 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish