Ma'lumot

2021-yil, 5-son (129/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
AMUDARYONING HOZIRGI DELTASI LANDSHAFTLARINI TRANSFORMATSIYALANISHI
Xursanov D.B., Daminova D.N.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 175 Ko'rishlar | 108 Yuklab olishlar
2
SUG’ORILADIGAN HUDUDLARNING TABIIY-XO’JALIK TIZIMINI O’RGANISHDA HAVZAVIY KONSEPSIYANI QO’LLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI
A.K.Urazbayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 890,3 KB | 137 Ko'rishlar | 116 Yuklab olishlar
3
ZАRАFSHON BOTIGʼIDА VOHА LАNDSHАFTLАRINING VUJUDGА KELISHI VА RIVOJLАNISHI
Аbdulqosimov А.А., Yarashev Q.S., Ulugʼmurodov E.B
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 846,9 KB | 142 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar
4
FARG‘ONA VODIYSI LANDSHAFTLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYASINI O‘RGANILISH TARIXI
O.M.Qo‘ziboyeva1, N.T.Sabirova2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 912,0 KB | 128 Ko'rishlar | 106 Yuklab olishlar
5
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOG‘ OLDI TEKISLIKLARIDA SUG‘ORMA DEHQONCHILIKNING GRUNT SUVLAR SIFATI VA REJIMIGA TA’SIRI (Ulus cho‘li misolida)
Baratov X.A., Xalimova Z.Sh.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 846,5 KB | 132 Ko'rishlar | 103 Yuklab olishlar
6
SAMARQAND SHAHRI ATMOSFERA HAVOSI MONITORINGI
Umarov Z.X.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 895,3 KB | 171 Ko'rishlar | 123 Yuklab olishlar
7
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ И АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОКОНСЕРВАНТА «ИМБИОКОН»
Г.Дж.Кутлиева1, Б.И.Тураева1, Н.Ю.Зухриддинова 1, Х.Ф.Камалова1, Х.А.Асроров2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 148 Ko'rishlar | 115 Yuklab olishlar
8
SAMARQAND O‘LMASO‘TI URUG‘LARINING IN VITRO SHAROITIDA STERILIZATSIYALASH VA HAYOTCHANLIGINI O‘RGANISH
1Kadirov B.E., 2Xasanov N.S., 2Ismailov Z.F., 3Tashpulatov Y.SH.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 902,7 KB | 134 Ko'rishlar | 122 Yuklab olishlar
9
QUYONLAR QON PLAZMASI OQSIL KO‘RSATKICHLARINING YIL FASLLARIGA MOS HOLDA O‘ZGARISHI
D.G‘.Hayitov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 911,2 KB | 128 Ko'rishlar | 117 Yuklab olishlar
10
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ASARUM EUROPAEUM L
Р.Х.Кутлимуротова1, Л.Т.Пулатова2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 132 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar