Ma'lumot

SUG’ORILADIGAN HUDUDLARNING TABIIY-XO’JALIK TIZIMINI O’RGANISHDA HAVZAVIY KONSEPSIYANI QO’LLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

A.K.Urazbayev


Maqolada ilk bor sug’oriladigan hududlarning kollektor havzalari bir

butun –«tabiiy-xo’jalik tizim» sifatida tadqiq qilinadi. Kollektor havzalaridagi tabiiy-xo’jalik

tizimlarni o’rganishda havzaviy konsepsiyaning relyef plastikasi usuli qo’llanilishining asosiy

bosqichlari keltirib o’tilgan. Shu bilan birga, har bir bosqichda amalga oshiriladigan

tadqiqotning maqsad va vazifalari ko’rib chiqilib, ular o’zaro aloqadorlikda yagona bilish

tizimini hosil qiladi. Har bir tabiiy-xo’jalik tizimi kollektor havzalarining ichki strukturasi bilan

uzviy bog’langan bo’lib, o’ziga xos obyektni yuzaga keltiradi. Eng asosiy e’tibor tabiiy-xo’jalik

tizimlari barqaror rivojlanishining tabiiy va iqtisodiy-geografik asoslarini yoritishga qaratilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1291.941

Sahifalar soni 01-10 | 116 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish