Ma'lumot

2020-yil, 3-son (121/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
OMONQO`TONSOY HAMDA UNING IRMOQLARINING GIDROLOGIK REJIMI VA ENERGETIK POTENSIALI
Tirkashev N.I ., Rahmatullaev A.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 481,4 KB | 175 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
2
NAVOIY VILOYATINING DEMOGRAFIK VAZIYATI
N. Q.Komilova1 , H. A. Oblaqulov2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 505,2 KB | 147 Ko'rishlar | 111 Yuklab olishlar
3
SAMARQAND VILOYATIDA TOMCHILATIB SUG‘ORISH ISHLARI DINAMIKASI VA UNING HUDUDIY TAHLILI
1 Namozov J.A., 2 Meliyev B.A., 2 Kosimov D.N.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 443,3 KB | 157 Ko'rishlar | 104 Yuklab olishlar
4
NUROTА TOGʼLАRI QORINOYOQLI QURUQLIK MOLLYUSKАLАRI (MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA) NING TАKSONOMIK TАRKIBI, BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLАRI, MINTАQАLАRАRO TАRQАLISHI VА POPULYATSIYADАGI ZICHLIGI
Z.I.Izzatullaev, J.А.Qudratov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 519,8 KB | 146 Ko'rishlar | 117 Yuklab olishlar
5
MIS - (MYULLER INGIBIRLOVCHI SUBSTANSIYASI) INSON SARATONINI DAVOLASHDAGI ROLI VA REKOMBINANT rBmNPV- MIS BAKULOVIRUS KLONLARINI IDENTIFIKATSIYALASH USULLARI
Sh.Sh.Hasanоv, S.A.Sasmakоv, О.N.Ashirоv, J.M.Abdurahmonоv, F.B.Eshboev, Sh.S.Azimоva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 504,5 KB | 156 Ko'rishlar | 112 Yuklab olishlar
6
TOʻYIMLI MODDALAR MIQDORIGA MOS HOLDA DAGʻAL OZUQALARNING ECHKILAR TOMONIDAN ISTE’MOL QILINISHI VA ULARNING HAZMLANISHI
M.S.Kuziev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 435,4 KB | 165 Ko'rishlar | 110 Yuklab olishlar
7
SURXONDARYO VILOYATI TUPROQLARIDAGI SEZIY-137 RADIONUKLIDI BETANURLANISH AKTIVLIGINI RADIOMETRIK-SPEKTROMETRIK USULDA ANIQLASH
1Eshkaraev S.Ch.,2Тo’rayev Х.Х., 2Umbarov I.A., 2Babamuratov B.E., 1Eshqorayev S.S.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 770,2 KB | 144 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar
8
СИНТЕЗ АМИДА САЛИЦИЛОВОЙ И ПИРОСЛИЗЕВОЙ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ ГОМОВЕРАТРИЛАМИНА
Худойбердиева А.А., Урунбаева З.Э., Холмирзаев М., Алимова М.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 915,0 KB | 156 Ko'rishlar | 107 Yuklab olishlar
9
CОРБЦИОННО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МАРГАНЦА
Сманова З.А., Мадатов У.А., Турамбетова А.K., Зияев Д.А.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 977,6 KB | 187 Ko'rishlar | 101 Yuklab olishlar
10
NAVBAHOR ISHQORIY BENTONITI VA CHINOR DARAXTI KO‘MIRI ASOSIDA OLINGAN ADSORBENTLARDA BENZOL BUG‘I ADSORBSIYASI
1Boymatov I.M., 1Eshmetov I.D., 2Mamataliyev N.N., 3Uzoqov J.R.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 180 Ko'rishlar | 111 Yuklab olishlar