Ma'lumot

СИНТЕЗ АМИДА САЛИЦИЛОВОЙ И ПИРОСЛИЗЕВОЙ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ ГОМОВЕРАТРИЛАМИНА

Худойбердиева А.А., Урунбаева З.Э., Холмирзаев М., Алимова М.


По реакции конденсации гомовератриламина 1 с салициловой 2a и пирослизевой 2b кислотой получен ряд амидов 3 a,b этих кислот. Строение полученных амидов кислот установлено на основе хромото-масс-спектрометрии и Н1 ЯМР, С13 спектров. Фармакологические активности этих соединений заранее прогнозировано при помощи программы РАSS.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v3.1212.1188

Sahifalar soni 01-9 | 137 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish