Ma'lumot

2016-yil 6-son (100) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
AKADEMIK LITSEYNING 3-KURSIDA PIRIMQUL QODIROVNING “YULDUZLI TUNLAR” ASARINI O’RGANISH
F.Omonova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 380,0 KB | 75 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
2
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SAYLOV TIZIMI: MILLIY VA XALQARO TAJRIBA
Z.O.Kuvandikov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 360,0 KB | 47 Ko'rishlar | 48 Yuklab olishlar
3
DAROMADLAR VA XARAJATLARGA DOIR HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH
S.N.Tashnazarov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 387,7 KB | 55 Ko'rishlar | 49 Yuklab olishlar
4
ALISHER NAVOIYNING IQTISODIY-IJTIMOIY FAOLIYATI
O.Ro‘zibayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 344,2 KB | 66 Ko'rishlar | 56 Yuklab olishlar
5
INSON KAMOLOTINI TA’MINLASHDA MADANIY OMIL: STRUKTURAVIYFUNKSIONAL JIHAT
R.S.Samarov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,4 MB | 63 Ko'rishlar | 48 Yuklab olishlar
6
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
А.А.Хашимов 1 , А.А. Хаджаев 2
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 389,5 KB | 44 Ko'rishlar | 49 Yuklab olishlar
7
KASB-HUNAR KOLEJLARIDA PEDAGOG MUTAXASSISLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI
R.X.Jiyanqulova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 394,8 KB | 65 Ko'rishlar | 57 Yuklab olishlar
8
AXBOROT GLOBALLASHUVI DAVRIDA YOSH AVLOD MEDIA TA’LIMI MUAMMOLARI
M.Yunusov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 340,5 KB | 58 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
9
BO‘SM FAOLIYATI SIFATINI OSHIRISHDA YOSH SPORTCHILARNING MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN O‘QUV-MASHG‘ULOT ISHLARINING AHAMIYATI
Z.B.Boltayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 353,6 KB | 58 Ko'rishlar | 57 Yuklab olishlar
10
O‘QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI
N.N.Narzieva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 367,2 KB | 70 Ko'rishlar | 75 Yuklab olishlar