Ma'lumot

2016-yil, 3-son (97) ANIQ VA TABIIY FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Д.К.Зайнутдинова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 522,1 KB | 73 Ko'rishlar | 54 Yuklab olishlar
2
ПРОБЛЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ, ОЧИСТКИ И ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗВРАТНО – СТОЧНЫХ ВОД
Ё.К.Хайитов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 625,4 KB | 53 Ko'rishlar | 40 Yuklab olishlar
3
QASHQADARYO VOHASI SUGʻORILADIGAN YERLARINING GEOEKOLOGIK MUAMMOLARI VA UNI OPTIMALLASHTIRISH YOʻLLARI
X.T.Nazarov, K.U.Yusupova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 592,0 KB | 74 Ko'rishlar | 49 Yuklab olishlar
4
SUGʻORMA VA QAYTARMA SUVLARNING BOGʻLIQLIGI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR (ZARAFSHON VOHASI MISOLIDA)
A Yo.Q. Hayitov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 568,2 KB | 71 Ko'rishlar | 51 Yuklab olishlar
5
EKOLOGIK OMILLARNING INSON ORGANIZMIGA TA`SIRI
A.A.Oslanov, M.Mardanova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 587,5 KB | 88 Ko'rishlar | 54 Yuklab olishlar
6
ORGANIK VA MINERAL O‘G‘ITLARNING TUPROQDAGI OG‘IR METALLAR MIQDORIGA TA’SIRI
Sh.T.Xoliqulov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 657,5 KB | 80 Ko'rishlar | 50 Yuklab olishlar
7
SAMARQAND VILOYATI SHAROITIDA TOPINAMBUR (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) NAVLARINING OʻSISH VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI
Z.I Umurzakova, Y.U.Ikramova, Z.A. Rasulova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 560,1 KB | 70 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar
8
SAMARQAND VILOYATI PASTDARGʻOM TUMANIDA (SUGʻORILADIGAN HUDUDLARDA) QOʻY VA QORAMOLLARNI FASCIOLALAR BILAN ZARARLANISHIGA DOIR MA’LUMOTLAR
N.A. Ruziqulova1 , M.A. Daminov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 599,9 KB | 70 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
9
QORATEPA TOGʻ MASSIVINING TABIIY BIOTSENOZLARIDA FITONEMATODALARNING TARKIBI VA TARQALISH XUSUSIYATLARI
Mavlonov O.M.1 , Hakimov N.H.2 , Narzullayev S.B
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 523,3 KB | 82 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
10
ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НИЖНЕАМУДАРЬИНСКОГО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА
Умурзакова З.И
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 640,3 KB | 64 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar