Ma'lumot

2016-yil 2-son (96) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СЕНСОР ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА МЕТАНА ИЗ СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ
И.Э.Абдурахманов, З.Б.Муродова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 585,4 KB | 45 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
2
BOSHLANG‘ICH MATEMATIKA TA’LIMI JARAYONIDA O‘QUVCHILARNI MA’NAVIY TARBIYALASH
N.Shodiyev , R.Musinova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 342,8 KB | 48 Ko'rishlar | 48 Yuklab olishlar
3
OLIY TA’LIMDA BOSHQARUV TIZIMINING TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARI
B.M.Boboqulov, Sh.Sharifov, S.Boboqulov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 321,7 KB | 64 Ko'rishlar | 56 Yuklab olishlar
4
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAHBAR KADRLARNI TA’LIM MENEJMENTI BO‘YICHA MALAKASINI OSHIRISHNING METODOLOGIK ASOSI
A.S.Djurayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 297,6 KB | 52 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar
5
UDK: 338.46:646/469 MAISHIY XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARIDA MEHNATNI TASHKIL QILISH ORQALI XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI
B.S.Boltayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 322,8 KB | 63 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
6
IQTISODIYOTNING INNOVATSION RIVOJLANISHI SHAROITIDA ISH BILAN BANDLIK
G’.Sh.Qaxorov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 302,3 KB | 60 Ko'rishlar | 39 Yuklab olishlar
7
PEDAGOGIK KOMPETENSIYANI DIAGNOSTIKA QILISH IMKONIYATLARI
U.A.Butayeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 314,0 KB | 56 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar
8
YOSHLARNI OILAGA TAYYORLASH OMILLARI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
F.A.Akramova, R.Sh.Toshkuvatova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 352,7 KB | 58 Ko'rishlar | 59 Yuklab olishlar
9
O‘QUVCHI YOSHLARDA USTANOVKALARNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
G.B.Amirova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 306,0 KB | 59 Ko'rishlar | 40 Yuklab olishlar
10
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И КАЧЕСТВА ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
З.А.Абидова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 354,8 KB | 56 Ko'rishlar | 58 Yuklab olishlar