Ma'lumot

2023 yil 5-son (141/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
TURLI XIL ANION STABILIZATORLAR BILAN STABILLASHGAN CdS SINTEZI VA UNING FOTOKATALITIK XOSSALARI
A.M.Zufarov, D.O.Sagdeyev, Yu.G. Galyametdinov, N.K.Muxamadiyev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 34 Ko'rishlar | 48 Yuklab olishlar
2
RUX OKSIDI NANOSTRUKTURALARINING MORFOLOGIK VA KRISTALLOGRAFIK XOSSALARINING SINTEZ SHAROITIGA BOG‘LIQLIGI
Sh.Z. Urolov, Z.Sh. Shaymardanov, R.R. Jalolov, B.N. Rustamova, E.U. Arziqulov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,0 MB | 37 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
3
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА В НЕОДНОРОДНОМ ПОРОУПРУГОМ ГЛИНИСТОМ СЛАНЦЕ
Xaydarov Ilhom
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 37 Ko'rishlar | 47 Yuklab olishlar
4
ЛАНТАН ТРИФТОРИД КРИСТАЛЛАРИДА ИОНЛАРНИНГ ХАРАКАТИГА ЭЛАСТИК ДЕФОРМАЦИЯНИНГ ТАЪСИРИ
Ф.Р. Ахмеджанов, Т.Ш. Мустафаев, О.И. Эшниязов , Г.С. Нуждов, В.Н. Авдиевич
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 33 Ko'rishlar | 18 Yuklab olishlar
5
TARTIBLANGAN TITAN DIOKSID NANOTRUBKALARINING ShAKLLANIShI
Boyqobilov D.B., Jumag‘ulov Sh.H., Ro‘zimuradov O.N.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 61 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
6
UGLEVODORODLAR ASOSIDA SPIRTLAR SINTEZI
J.U.Abdullayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 32 Ko'rishlar | 48 Yuklab olishlar
7
Проблемы минимизации специальных дизъюнктивных нормальных форм сложных конъюнкций высказываний систем нелинейных булевых уравнений
А.А. Байжуманов, М.А.Бердимуродов2
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 34 Ko'rishlar | 22 Yuklab olishlar
8
Regulyarlashtirilgan oʻlchovning bahosi haqida.
I.A.Ikromov, A.J. Joʻraqulov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,9 MB | 33 Ko'rishlar | 38 Yuklab olishlar
9
O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI URBANISTIK TARKIBI RIVOJLANISHINING GEOGRAFIK JIHATLARI
Qurbonov P.R.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 42 Ko'rishlar | 48 Yuklab olishlar
10
OQAVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASHDA PVC&PEI ASOSIDA OLINGAN MIS POLIMER KOMLPLEKSNING QO’LLANILISHI
A.Inxonova, D.Eshtursunov , S. Botirov , M. Murtazaqulov , D.Bekchanov.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 47 Ko'rishlar | 28 Yuklab olishlar