Ma'lumot

TURLI XIL ANION STABILIZATORLAR BILAN STABILLASHGAN CdS SINTEZI VA UNING FOTOKATALITIK XOSSALARI

A.M.Zufarov, D.O.Sagdeyev, Yu.G. Galyametdinov, N.K.Muxamadiyev


Annotatsiya. Ushbu ishda bir xil sharoitlarda kolloid usulda olingan kadmiy sulfid kvant nuqtalarining sintezi, optik va fotokatalitik xossalariga stabilizatorlarning turiga bog‘liqligi o‘rganildi. Kolloid usulda olingan CdS kvant nuqta turli xil anion stabilizatorlar   bilan barqarorlashtirildi va ularning optik va fotokatalitik xossalari o‘rganildi. Sintez 30 daqiqa davomida yuqori haroratda amalga oshirildi. Tadqiqot uchun sulfid nanozarrachalari yuzasida adsorbsiyalanishi mumkin bo‘lgan va qarama-qarshi uchida gidrofil guruhga ega bo‘lgan 4 turdagi sirt faol moddalar tanlangan: merkaptoetanol, merkaptosirka kislota, merkaptopropion kislotasi, L-sistein, ularning adsorbsiyasi tiolda sodir bo‘ladi. Kvant nuqta sintezi suvli muhitda muhitning ishqoriy pH qiymatlarida o‘ta to‘yingan eritmadan kondensatsiya qilish yo‘li bilan amalga oshirildi. Yarimo‘tkazgichga asoslangan fotokatalizatorlarga kelsak, CdS ko‘rinadigan yorug‘lik reaktsiyasi uchun nisbatan tor tarmoqli oralig‘i va etarli darajada salbiy potentsial tufayli katta e’tiborni tortdi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, CdS asosidagi fotokatalizatorlar quyosh yoqilg‘isini ishlab chiqarish va atrof-muhitni tozalash nuqtai nazaridan mukammal fotokatalitik ko‘'rsatkichlarga ega.

 None

Sahifalar soni 01-14 | 12 Ko'rishlar | 19 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish