Ma'lumot

2023 yil 2-son (138/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
IJODIY-MADANIY MASALALAR BO‘YICHA TARG‘IBOTCHI FAOLIYATINING FUNKSIONAL PEDAGOGIK TAHLILI
Sh.Jumanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 133 Ko'rishlar | 11 Yuklab olishlar
2
INVESTIGATING COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A VITAL OF PEDAGOGICAL CATEGORY
Sh.Sh.Rustamova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1013,5 KB | 104 Ko'rishlar | 15 Yuklab olishlar
3
O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASHNING ARTPEDAGOGIK ASOSLARI
Sh.N.Mustafaev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 132 Ko'rishlar | 25 Yuklab olishlar
4
DINIY MATNLARDA MUSTAQIL SO‘Z TURKUMLARINING IFODALANISHI
Sh.R.Amonturdiyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1019,5 KB | 122 Ko'rishlar | 9 Yuklab olishlar
5
ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI (ETR) YORDAMIDA TALABALAR MUSTAQIL TA’LIMINI TASHKIL ETISH USULLARI, SHAKLLARI VA VOSITALARI
Ch.U.Baysariyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 131 Ko'rishlar | 11 Yuklab olishlar
6
BOBURIYLAR SALTANATIDA TA’LIM TIZIMI
A.Azizkulov, N.To‘g‘izov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 112 Ko'rishlar | 14 Yuklab olishlar
7
ILK O‘RTA ASRLAR SUG‘DDA BOZORLAR TARAQQIYOTI
A.Y.Xoliqulov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 105 Ko'rishlar | 12 Yuklab olishlar
8
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ СУДЬБА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» И «ГОСПОЖА БОВАРИ» Г. ФЛОБЕРА
Д.Р.Кадымова, Э.О.Ибрагимова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 120 Ko'rishlar | 10 Yuklab olishlar
9
ALEKSITIMIYA FENOMENI VA UNING NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
M.SH.Mustafayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1012,9 KB | 163 Ko'rishlar | 23 Yuklab olishlar
10
HUQUQNING REGULYATIV FUNKSIYASI VA SHAXS MAS’ULLIGI
F.F.Xatamov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 107 Ko'rishlar | 8 Yuklab olishlar