Ma'lumot

2020-yil, 5-son (123/2) TABIIY FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
FORISH TOJIKLARI: HUDUDIY JOYLASHUVI VA AYRIM ETNOGEOGRAFIK XUSUSIYATLARI
Hakimov Q. M.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 64 Ko'rishlar | 34 Yuklab olishlar
2
FARG‘ONA MINTAQASIDA AHOLI O‘LIMI DINAMIKASI
Temirov Z.A.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 79 Ko'rishlar | 35 Yuklab olishlar
3
DELTA LANDSHAFTLARINING TABAQALANISHI VA STRUKTURASINI O‘RGANISHDA RELEF PLASTIKASI USULINING QO‘LLANILISHI
Xursanov D.B.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 67 Ko'rishlar | 36 Yuklab olishlar
4
O’RTA ZARAFSHON TOG’LARIDAGI G’ORLARNING EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI
Jo’raqulov X., Jo’raqulova D.X., Alimqulova R.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 74 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar
5
ZIRABULOQ VA ZIYOVUDDIN TOG’LARINING SHIMOLIY YONBAG’IR TEKISLIKLARIDA ANTROPOGEN TASIR TUFAYLI YER OSTI SUV SIFATIDAGI O’ZGARISHLAR
Raxmatullayev A., Nurliboyev H., Bekqulov I., Fayzullayev J., Abduvaitov A.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 73 Ko'rishlar | 45 Yuklab olishlar
6
IQLIM O‘ZGARISHINING QASHQADARYO XAVZASI SUV RESURSLARIGA TA’SIRINI BAHOLASH
Axmedova T., Gafurov A., Xudoyshukurov Q., Radjabov A.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,9 MB | 56 Ko'rishlar | 59 Yuklab olishlar
7
AJRALISH JARAYONI VA UNING IJTIMOIY GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI
TojiyevaZ.N. 1, IbragimovL.Z. 2, Do‘smonovF.A. 3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 61 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
8
ALGOFLORA OF THE AKDARYA RESERVOIR AND FEATURES FORMATION OF ALGOFLORA WITH RELATIONSHIP TO ECOLOGICAL FACTORS
Shernazarov Sh.Sh.1, Tashpulatov Y.Sh.2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 63 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar
9
VOLATILE CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ENDOPHYTIC FUNGUS SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ISOLATED FROM VERNONIA ANTHELMINTICA ROOT
Rustamova N1,2, Abulimiti Yili1, Haji A. Aisa1
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 74 Ko'rishlar | 34 Yuklab olishlar
10
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО ПЛОДОВО- ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
Васина С.М.1, Зияева С.Ф.1, Шаропова И.Н.1, Тимирбаева Я.Д.2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 92 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar