Ma'lumot

DELTA LANDSHAFTLARINING TABAQALANISHI VA STRUKTURASINI O‘RGANISHDA RELEF PLASTIKASI USULINING QO‘LLANILISHI

Xursanov D.B.


Mazkur maqolada landshaftlarni, jumladan, delta landshaftlarining tabaqalanishi
hamda strukturasini o‘rganishda relef plastikasi metodidan foydalanish va uning afzallik tomonlari bayon
qilingan.
 https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1232.1264

Sahifalar soni 01-10 | 154 Ko'rishlar | 107 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish