Ma'lumot

AJRALISH JARAYONI VA UNING IJTIMOIY GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

TojiyevaZ.N. 1, IbragimovL.Z. 2, Do‘smonovF.A. 3


Maqolada O‘zbekiston Resupblikasidagi ajralish jarayoni va uning dinamikasi
hamda uning geografik xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, ajralish jarayoniga ta’sir etuvchi omillar
ularning turlari batafsil ko‘rsatib berilgan. Ajralish jarayoni dinamikasidagi o‘zgarishlarning qishloq va
shaxar oilalarida bir biridan farq qilishi, tumanlar doirasida, shahar aholi punktlari misolida
guruhlashtirilgan holda belgilangan mezonlar bo‘yicha ajratib tadqiq etilgan.



https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1232.1260

Sahifalar soni 01-11 | 138 Ko'rishlar | 104 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish