Ma'lumot

2022-yil, 3-son (133/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
NANOSUYUQLIKNING QOVUSHQOQLIGI VA BARQARORLIGINING KREMNIY DIOKSIDI NANOZARRACHALARI CHIZIQLI O‘LCHAMIGA BOG‘LIQLIGI
A.N. Payzullayev, M.V. Gafurova, B.A. Allayev, S.K. Tellyayev, S.Z. Mirzayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 576,2 KB | 120 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar
2
VAUBAN ASTEROIDINING OPTIK KUZATUVLARI VA FAZA FUNKSIYASI TAHLILI
K.E. Ergashev1, R.I. Tojiyev1,2, B.Sh. Jurayev1,3, A.M. Shaymanov1, T.I. Boyqobilov1
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 669,7 KB | 122 Ko'rishlar | 92 Yuklab olishlar
3
ОДНО- И ДВУХФОТОННО-ВОЗБУЖДАЕМАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МИКРОПОРОШКОВ ДИОКСИДА ТИТАНА ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ
И.А.Рахматуллаев 1, Н.В.Чернега 2, М.Х.Давронов 1, Х.С.Хайдаров 3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 671,3 KB | 114 Ko'rishlar | 96 Yuklab olishlar
4
LALMI EKINLARINING AYRIM DONLI MAHSULOTLARIDA TABIIY 40K RADIONUKLIDINING TO‘PLANISHINI O‘RGANISH
O.B.Mamatqulov, U.U.To‘xtayev, B.S.Tog‘ayev, E.A.Umirzaqov, R.O‘.Amonova, Sh.S.Temirov, Sh.Sh.Sayfiyev, A.Q.Qilichev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 614,9 KB | 127 Ko'rishlar | 108 Yuklab olishlar
5
KVARS KRISTALLARIDA AKUSTIK TO‘LQINLARNING SO‘NISH ANIZOTROPIYASI
T.Sh. Mustafayev1, F.R. Axmedjanov2, O.I. Eshniyozov1
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 678,4 KB | 129 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar
6
SAMARQAND VILOYATI NUROBOD TUMANI AYRIM HUDUDLARIDAGI ICHIMLIK SUVLARINING RADIOAKTIVLIGI
O.B.Mamatqulov, A.N.Safarov, U.U.To‘xtayev, B.S.Tog‘ayev, E.A.Umirzaqov, L.T.Nurmurodov, R.O‘.Amonova, M.N.Yusupov, U.E.Haydarov, Sh.Sh.Sayfiyev, Sh.S.Temirov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 486,0 KB | 118 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
7
НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ И ГАММА-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ АРХЕОМЕТАЛЛУРГИИ
И.А.Шаронов1, А.С.Алибеков1, Я.А.Ахмедов2, М.И.Салимов2, А.Н.Сандибоев3, А.Холматов3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 774,9 KB | 119 Ko'rishlar | 99 Yuklab olishlar
8
LAZER NURLANISHI TA’SIRIDA MIS SIRTIDA HOSIL QILINGAN PLAZMASINING OPTIK ХUSUSIYATI
M.E.Vapayev,1 B.R.Sobirov,2 Sh.R. Kamalov,2 I.Yu.Davletov,1 G. S . Boltaev2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 567,2 KB | 123 Ko'rishlar | 97 Yuklab olishlar
9
ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В КРИСТАЛЛАХ ГЕРМАНАТА-ЛИТИЯ
Ф.Р.Ахмеджанов, Ф.Б.Тугалов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 627,2 KB | 124 Ko'rishlar | 97 Yuklab olishlar
10
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ХРОМОБОРАТОВ RCr3(BO3)4 (R=Dy, Ho) ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
О.К. Кувандиков, Р.М.Ражабов, З.М. Шодиев, Б.У. Амонов, О.А. Сулайманов, Ж.Ш.Ахтамов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 605,9 KB | 119 Ko'rishlar | 96 Yuklab olishlar