Ma'lumot

2022-yil, 1-son (131/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
NAVOIY VILOYATI AHOLISINING YOSH-JINSIY TARKIBI
O.I.Sherxolov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 744,8 KB | 142 Ko'rishlar | 110 Yuklab olishlar
2
O`ZBEKISTON MAHALLIY YONG`OQ GENOTIPLARINI IN VITRO USULDA MIKROKLONAL KO`PAYTIRISH
I.A.Haydarov, G.G`.Eshbekova, E.X.Bozorov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 108 Ko'rishlar | 93 Yuklab olishlar
3
BOYITILGAN VA MODIFIKATSIYALANGAN BЕNTONIT GIL MINЕRALLARINI ANALITIK TAHLIL QILISH
Jurayeva F.N., Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D., O‘tashev Y.I.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1019,7 KB | 115 Ko'rishlar | 93 Yuklab olishlar
4
НАПОЛНЕННЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КОМПОЗИТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ ВСПУЧЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
К. М.Муртазаев1, Дж.Н.Мухиддинов2, Ф.Н.Нуркулов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 939,9 KB | 115 Ko'rishlar | 97 Yuklab olishlar
5
ANION ALMASHUVCHI MATERIALGA KOBALT IONLARI SORBSIYA IZOTERMASI
G.Q. Babojonova1, A. Inxonova2, Sh. Yarmanov3, M.G. Muxamediev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1009,7 KB | 116 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar
6
KVERSETIN FLAVONOIDINING Fe(II) IONLARI BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASINI KVANT KIMYOVIY BAHOLASH
D.M. Ismatov, X.Arzimurodova, A.N.Muxamadiyev, N.Q.Muxamadiyev, J.R.Uzoqov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 925,1 KB | 145 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar
7
AYRIM ATSЕTILЕN SPIRTLARINI Ti(OiPr)4/Cakt. ISHTIROKIDA KATALITIK VINILLASH JARAYONI
O.E.Ziyadullayev, S.S.Abduraxmanova, O.E.Boytеmirov, A.Ikramov, G.Q.Otamuxamеdova, F.X.Bo‘riyev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 964,2 KB | 155 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar
8
CALCULATION OF THE GIBBS ENERGY OF WATER SORPTION ON SWELLING OF POLYMER GELS IN VARIOUS SOLUTIONS
G.Kh. Tursunova, Kh.R. Karimov, Kh.T. Trobov, Dj.A. Rakhmanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 122 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
9
СИНТЕЗ И ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАЗОНОВ 1- ФЕРРОЦЕНИЛБУТАНДИОНА-1,3 И ИХ КОМПЛЕКСОВ
З.А.Сулаймонова, Б.Б.Умаров, Д.Б.Муталипова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 180 Ko'rishlar | 96 Yuklab olishlar
10
IKKI QATLAMLI BIENZIM POLIION SUPEROKSIDDISMUTAZA 1/KATALAZA KOMPLEKSINING SINTEZI VA UNING XOSSALARI
M.A.Tagirova, N.Q.Мuxamadiyev, N.G.Balabushevich, N.L.Eremeev, N.L.Klyachko
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 801,7 KB | 133 Ko'rishlar | 96 Yuklab olishlar