Ma'lumot

KVERSETIN FLAVONOIDINING Fe(II) IONLARI BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASINI KVANT KIMYOVIY BAHOLASH

D.M. Ismatov, X.Arzimurodova, A.N.Muxamadiyev, N.Q.Muxamadiyev, J.R.Uzoqov


Kversetin va Fe(II) kationlaridan hosil bo‗lgan gibrid metall/kversetin xelatini
hosil bo‗lish mexanizmi, barqarorlik konstantasi, molekulada zaryad zichligining taqsimoti, faollanish
energiyasi kabi fizik parametrlari zichlikning funksional nazariyasi DFT (density functional theory)
yordamida baholandi. Unga ko‗ra Fe(II) kationi va flovonoid kversetindan hosil bo‗lgan kompleksning
barqarorlik konstantasi logβ =4,56; kompleksning dipol momenti D=6,125 ga ega. Kveretstin-Fe (II)
kompleks tarkibidagi 4C=O hamda 3-OH bo‗yicha hosil bo‗lgan bog‗larning energiyasi 78,912
kkal/mol, 3‘-OH va 4‘-OH uchun bog‗lari uchun esa, 76,361 kkal/mol ekanligi aniqlandi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1312.114

Sahifalar soni 01-8 | 179 Ko'rishlar | 117 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish