Ma'lumot

IKKI QATLAMLI BIENZIM POLIION SUPEROKSIDDISMUTAZA 1/KATALAZA KOMPLEKSINING SINTEZI VA UNING XOSSALARI

M.A.Tagirova, N.Q.Мuxamadiyev, N.G.Balabushevich, N.L.Eremeev, N.L.Klyachko


Maqolada ikki qatlamli poliionli bienzim SOD1/katalaza konyugatining
gidrodinamik o‘lchamlariga ta'sir qiluvchi omillari (buferning tabiati va kontsentratsiyasi, zarrachalar
sinteziga pH qiymatining ta‘siri, fermentlarning o‘zaro boshlang'ich molar nisbati) o'rganilgan hamda
minimal o'lchamdagi konyugatlarni olish uchun maqbul sharoitlar aniqlangan. Ushbu sharoitlarda
olingan konyugatlar saqlanish vaqti oralig‘ida ikkala ferment ham o‘zining nisbatan yuqori saqlanish
barqarorligini namoyish etadi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1312.110

Sahifalar soni 01-12 | 135 Ko'rishlar | 97 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish