Ma'lumot

2021-yil, 6-son (130/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
GLOBALLASHUV JARAYONIDA MAKTAB OʻQUVCHILARINING AXBOROTPSIXOLOGIK XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA PEDAGOGNING ROLI
X.A.Bobanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 207,2 KB | 119 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar
2
AMALIY MASHGʻULOTLAR – BAKALAVR MATEMATIKLARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI TA’MINLOVCHI OMIL
A.Abdiraxmanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 223,5 KB | 136 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar
3
IJTIMOIY PEDAGOGIKA FANIDA INNOVATSIYANING MAZMUN MOHIYATI
N.E.Berdikulova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 197,1 KB | 143 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
4
MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TABIATGA OID BILIMLARINI SHAKLLANTIRISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI
Z.P.Raxmonova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 193,2 KB | 124 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar
5
HOZIRGI SHАROITDА TАLАBА – YOSHLАRNING BOʼSH VАQTIDАN FOYDАLАNISHLАRINING АSOSIY YOʼNАLISHLАRI
А.Hаyitov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 215,2 KB | 119 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar
6
JISMONIY MADANIYAT OʻQITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI
F.J.Qosimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 710,5 KB | 152 Ko'rishlar | 101 Yuklab olishlar
7
BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINI MAKTABGA MOSLASHISHINING EMPIRIK TAHLILI
S.X.Nasimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 210,8 KB | 131 Ko'rishlar | 98 Yuklab olishlar
8
“MUSIQA MADANIYATI” DASTURINING 5-7-SINF OʼQUVCHILARINI AXLOQIY SHAKLLANTIRISHGA DOIR TARBIYAVIY IMKONIYATLARI
Z.A.Narziyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 222,4 KB | 131 Ko'rishlar | 96 Yuklab olishlar
9
MAKTAB TA’LIM SIFATI TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA UMUMIY OʻRTA TA’LIMDAGI MOHIYATI
N.J.Joʻrayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 210,6 KB | 118 Ko'rishlar | 97 Yuklab olishlar
10
MASOFAVIY TA’LIM VA MASOFAVIY OʻQITISH TURINING TA'LIMDAGI AHAMIYATI
S.N.Bekniyazova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 215,0 KB | 122 Ko'rishlar | 99 Yuklab olishlar