Ma'lumot

2021-yil, 6-son (130/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
GLOBALLASHUV JARAYONIDA MAKTAB OʻQUVCHILARINING AXBOROTPSIXOLOGIK XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA PEDAGOGNING ROLI
X.A.Bobanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 207,2 KB | 156 Ko'rishlar | 120 Yuklab olishlar
2
AMALIY MASHGʻULOTLAR – BAKALAVR MATEMATIKLARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI TA’MINLOVCHI OMIL
A.Abdiraxmanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 223,5 KB | 171 Ko'rishlar | 108 Yuklab olishlar
3
IJTIMOIY PEDAGOGIKA FANIDA INNOVATSIYANING MAZMUN MOHIYATI
N.E.Berdikulova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 197,1 KB | 175 Ko'rishlar | 132 Yuklab olishlar
4
MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TABIATGA OID BILIMLARINI SHAKLLANTIRISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI
Z.P.Raxmonova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 193,2 KB | 158 Ko'rishlar | 115 Yuklab olishlar
5
HOZIRGI SHАROITDА TАLАBА – YOSHLАRNING BOʼSH VАQTIDАN FOYDАLАNISHLАRINING АSOSIY YOʼNАLISHLАRI
А.Hаyitov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 215,2 KB | 144 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar
6
JISMONIY MADANIYAT OʻQITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI
F.J.Qosimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 710,5 KB | 184 Ko'rishlar | 129 Yuklab olishlar
7
BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINI MAKTABGA MOSLASHISHINING EMPIRIK TAHLILI
S.X.Nasimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 210,8 KB | 162 Ko'rishlar | 134 Yuklab olishlar
8
“MUSIQA MADANIYATI” DASTURINING 5-7-SINF OʼQUVCHILARINI AXLOQIY SHAKLLANTIRISHGA DOIR TARBIYAVIY IMKONIYATLARI
Z.A.Narziyeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 222,4 KB | 160 Ko'rishlar | 127 Yuklab olishlar
9
MAKTAB TA’LIM SIFATI TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA UMUMIY OʻRTA TA’LIMDAGI MOHIYATI
N.J.Joʻrayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 210,6 KB | 152 Ko'rishlar | 125 Yuklab olishlar
10
MASOFAVIY TA’LIM VA MASOFAVIY OʻQITISH TURINING TA'LIMDAGI AHAMIYATI
S.N.Bekniyazova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 215,0 KB | 151 Ko'rishlar | 127 Yuklab olishlar