Ma'lumot

2021-yil, 2-son (126/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
Geografiya fanlarini o‘qitish va innovatsion yondashuv
F.A.Xamroyeva, M.E.Abdirasulova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 3,3 MB | 137 Ko'rishlar | 116 Yuklab olishlar
2
Интерферометр Майкельсона как универсальный физический прибор для демонстрации интерференции света при преподавании курса оптики в высших учебных заведениях
М. Джораев, Б. А. Абдикамалов, Р.М. Хожаназарова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,9 MB | 131 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar
3
Bo‘lg‘usi matematika o‘qituvchilariga noan’anaviy ta’lim metodlarini o‘qitish haqida
M. N. Jurayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,5 MB | 175 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar
4
Umumta’lim maktablarida matematika fanini integratsiyalash metodologiyasining kontseptual asoslari
A. A. Avliyoqulov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,8 MB | 122 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar
5
Oliy o‘quv yurtlari tasviriy san’at mashg‘ulotlarida etyudlar ishlashni o‘rgatish metodikasi
Sh.B. Oydinov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,7 MB | 145 Ko'rishlar | 90 Yuklab olishlar
6
Chet tilini o`qitishda interaktiv metodlarning ahamiyati
L.M.Sharipova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,5 MB | 121 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
7
Turizm sohasi yuksalishida internet va axborot – kommunikatsiya texnologiyalarning o‘rni
K.Sh.Shodiyev, A.B.Farxodov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,9 MB | 129 Ko'rishlar | 106 Yuklab olishlar
8
Main trends in the formation of modern technologies to increase the competitiveness of business entities
L.U.Akbarova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,3 MB | 173 Ko'rishlar | 117 Yuklab olishlar
9
Turizm infratuzilmasining rivojlanish samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish
D. M. Abduraimov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,9 MB | 117 Ko'rishlar | 92 Yuklab olishlar
10
Mintaqa iqtisodiyоtining raqamli rivojlanishida inson kapitalini rivojlantirish omillari
G'. Z. Ubaydullayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 6,1 MB | 116 Ko'rishlar | 93 Yuklab olishlar