Ma'lumot

2020-yil, 4-son (122/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
FIZIKANING QISHLOQ XO`JALIGIDAGI AHAMIYATI
L.T.Djuraеva1, N.F.Nurmurodova2, U.A.Beknaev2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 408,3 KB | 119 Ko'rishlar | 125 Yuklab olishlar
2
KIMYO FANINI TAʼLIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MULTIMEDIYA DASTURLARIDAN FOYDALANISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI
S. А. Nizamova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 258,6 KB | 137 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
3
KASBIY FAOLIYAT KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH SHARTLARI
N. N. Tolibov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 262,4 KB | 107 Ko'rishlar | 120 Yuklab olishlar
4
NOORGANIK KIMYONI OʻQITISHDA TARIXIY MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK ASOSLARI
H.T.Omonov1, I.B.Egamberdiyev2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 263,1 KB | 112 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar
5
MAKTAB O‘QUVCHILARIGA KETMA- KETLIK VA FUNKSIYA LIMITINI O‘RGATISHDAGI BA’ZI MISOLLARNI ISHLASHNING INNOVATSION USLUBLARI
M. N. Solayeva, A. J. Seytov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 373,8 KB | 132 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar
6
BO‘LAJAK IQTISODCHILARNI ELEKTRON AXBOROT MUHITIDA KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH
J.E.Rustamov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 285,1 KB | 116 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar
7
OLIY TA’LIM TIZIMIDA MALAKALI KADRLARNI YETISHTIRIB BERISHGA BO‘LGAN INNOVATSION YONDASHUVLAR
F.E. Jomonqulova, M.A. Esanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 254,0 KB | 130 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
8
BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARNING O‘QUV-BILISH KOMPETENSIYASI: TUSHUNCHA, XUSUSIYATLAR, MAZMUNI VA SHAKLLANISH BOSQICHLARI
M. F. Qurbonova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 274,8 KB | 130 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar
9
XOR JAMOALARI BILAN ISHLASH JARAYONIDA VOKAL, SOLFEDJIO MASHQLARINING AHAMIYATI
J.Xodjayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 263,5 KB | 117 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar
10
MEHNAT BOZORI INFRATUZILMASINING RIVOJLANISH MEZONLARI VA KOʼRSATKICHLARI
L. B. Xudoyarov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 286,5 KB | 125 Ko'rishlar | 77 Yuklab olishlar