Ma'lumot

MEHNAT BOZORI INFRATUZILMASINING RIVOJLANISH MEZONLARI VA KOʼRSATKICHLARI

L. B. Xudoyarov


Maqola iqtisodchi kadrlarni elektron axborot muhitida ko‘nikma malakasini
oshirish mazmuni va sifatiga qo‘yiladigan talablarni zamonaviy yondashuvlar asosida
takomillashtirish, Har qanday ijtimoiy-siyosiy tuzilmada aholini mehnatda bandlik muammosi
murakkabdir. Ish bilan bandlik ijtimoiy totuvlik va barqarorlikka erishuvning, jamiyat ijtimoiyiqtisodiy
rivojlanishining muhim omilidir. Ushbu maqolada mehnat bozori infratuzilmasi
rivojlanishining barcha demografik, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa jihatlari boʼyicha mezononlari
aniqlanib, uning koʼrsatkichlari tasniflangan.kasbiy faoliyati davomida davriy va uzluksiz metodik tayyorgarligini oshirish
texnologiyalar masalalari bayon qilingan. Shuningdek, masofaviy ta’lim shakllari, masofaviy ta’lim
olish metodlari va bu metodlarning ahamiyati haqida keltirilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1221.848

Sahifalar soni 01-11 | 142 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish