Ma'lumot

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARNING O‘QUV-BILISH KOMPETENSIYASI: TUSHUNCHA, XUSUSIYATLAR, MAZMUNI VA SHAKLLANISH BOSQICHLARI

M. F. Qurbonova


Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning o‘quv-bilish
kompetensiyasi: tushuncha, o‘ziga xos xususiyatlari, mazmuni va shakllanish bosqichlari, o‘quv
jarayonini tashkil etishda darsning asosiy o‘rni, o‘quvchilarda o‘quv-bilish kompetensiyalarini
shakllantirishdagi pedagogik vazifalar kabilar haqida so‘z yuritiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1221.944

Sahifalar soni 01-10 | 162 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish