Ma'lumot

2020-yil, 2-son (120/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
SHAXS XARAKTER AKTSENTUATSIYASINI VIZUAL PSIXODIAGNOSTIK METODLAR YORDAMIDA ANIQLASHNING O’ZIGA XOS TOMONLARI
F. S. Soliev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 151 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar
2
SHAXS XARAKTER AKTSENTUATSIYASINI VIZUAL PSIXODIAGNOSTIK METODLAR YORDAMIDA ANIQLASHNING O’ZIGA XOS TOMONLARI
F. S. Soliev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 143 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar
3
OILAGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO‘RSATISHNING IJTIMOIY PSIXOLOGIK MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH
D. M. Nuralieva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 172 Ko'rishlar | 94 Yuklab olishlar
4
HUQIQIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH TA’LIMNING USTUVOR VAZIFALARIDAN BIRIDIR
B.Jо‘rayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 126 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar
5
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА, КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ф.Б.Нарзикулова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 119 Ko'rishlar | 93 Yuklab olishlar
6
ZAMONAVIY AGRESSIYA NAZARIYALARINING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI
M.I.Kushanova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 126 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
7
FARIDIDDIN ATTOR ASARLARIDA MA’RIFAT KONSEPSIYASI
G. V. Izbullaeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 167 Ko'rishlar | 96 Yuklab olishlar
8
PEDAGOGIK FAOLIYATDA PSIXOLOGIK HIMOYADAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI
S. R. Sadriddinov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 118 Ko'rishlar | 87 Yuklab olishlar
9
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н. М. Турдиева
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,1 MB | 131 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar
10
MEHRIBONLIK UYLARI TARBIYALANUVCHILARIDA MILLATLARARO TOTUVLIK HISSINI SHAKLLANTIRISH
B.Boltayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 125 Ko'rishlar | 74 Yuklab olishlar