Ma'lumot

2020-yil, 2-son (120/2) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
SHAXS XARAKTER AKTSENTUATSIYASINI VIZUAL PSIXODIAGNOSTIK METODLAR YORDAMIDA ANIQLASHNING O’ZIGA XOS TOMONLARI
F. S. Soliev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 91 Ko'rishlar | 59 Yuklab olishlar
2
SHAXS XARAKTER AKTSENTUATSIYASINI VIZUAL PSIXODIAGNOSTIK METODLAR YORDAMIDA ANIQLASHNING O’ZIGA XOS TOMONLARI
F. S. Soliev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 95 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar
3
OILAGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO‘RSATISHNING IJTIMOIY PSIXOLOGIK MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH
D. M. Nuralieva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 92 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
4
HUQIQIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH TA’LIMNING USTUVOR VAZIFALARIDAN BIRIDIR
B.Jо‘rayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 76 Ko'rishlar | 44 Yuklab olishlar
5
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА, КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ф.Б.Нарзикулова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 73 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
6
ZAMONAVIY AGRESSIYA NAZARIYALARINING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI
M.I.Kushanova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 75 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar
7
FARIDIDDIN ATTOR ASARLARIDA MA’RIFAT KONSEPSIYASI
G. V. Izbullaeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 89 Ko'rishlar | 51 Yuklab olishlar
8
PEDAGOGIK FAOLIYATDA PSIXOLOGIK HIMOYADAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI
S. R. Sadriddinov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 68 Ko'rishlar | 45 Yuklab olishlar
9
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н. М. Турдиева
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,1 MB | 80 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
10
MEHRIBONLIK UYLARI TARBIYALANUVCHILARIDA MILLATLARARO TOTUVLIK HISSINI SHAKLLANTIRISH
B.Boltayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 75 Ko'rishlar | 37 Yuklab olishlar