Ma'lumot

2020-yil, 2-son (120/1) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
BOSHLANG’ICH TA’LIM DARSLIKLARIDA MAQOLLARNING BERILISHI VA O’QITILISHI
M.Vafoyeva, U.Shodiyorova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 62 Ko'rishlar | 45 Yuklab olishlar
2
O‘QITISH JARAYONIDA INTEGRATSIYALASHGAN TEXNOLOGIYANI QO‘LLASH
G. So‘fiboeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 58 Ko'rishlar | 34 Yuklab olishlar
3
MAXSUS FANLARDAN MASHG’ULOTLARNI MUAMMOLI O’QITISH TЕXNOLOGIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI
L.P.Uzoqova, M.J.Turdieva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 60 Ko'rishlar | 39 Yuklab olishlar
4
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Н. Х. Эрназарова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 58 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
5
TALABALARGA LOYIHALASH ELIMENTLARINI O’RGATISH ORQALI ULARNING IJODKORLIK QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH
Sh.U.Jumayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 67 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar
6
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
У. Шукуриллаев, Б.Усмонов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 61 Ko'rishlar | 38 Yuklab olishlar
7
OʼZBEKISTONDА ISHCHI KUCHI MIGRАTSIYASI SHАKILLАNISHINING OʼZIGА XOS XUDUDIY XUSUSIYATLАRI VА MUOMMOLАR
N. А. Imomova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 59 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar
8
AQSH VA RIVOJLANGAN DAVLATLAR MONETAR SIYOSATI TAJRIBALARIDAN QO‘LLASHNING NAZARIY VA AMALIY MASALALARI
E. T. Xamdamov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 73 Ko'rishlar | 37 Yuklab olishlar
9
MEHNAT BOZORI INFRATUZILMASI RIVOJLANISHINING ASOSIY YO‘NALISHLARI
N. U. Arabov, I. A. Usmanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 60 Ko'rishlar | 39 Yuklab olishlar
10
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MEHNAT MIGRATSIYASI MUAMMOLARI VA MIGRATSIYA ASOSIDA PUL O‘TKAZMALARI STATISTIK TAHLILI
O. M. Ro‘zibayev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 70 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar