Ma'lumot

2017-yil, 3-son (103/2) ANIQ VA TABIIY FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
KIMYO FANINI O’QITISHDA TABAQALASH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH
R.V.Tashmatova, X. Q.Muhamadiyeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 635,4 KB | 60 Ko'rishlar | 49 Yuklab olishlar
2
QALQAMA SUV OMBORINING GIDROLOGIK REJIMI
Sh.T.Xoliqulov, D.N.Shirinboev, S.T.Abdiraxmonov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 898,1 KB | 83 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar
3
FARG’ONA VODIYSIDA EKOTURIZM SAYYOHLIGI YANGI YO’NALISH SIFATIDA.
B. H.Kamolov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 626,6 KB | 62 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar
4
JIZZAX VILOYATINING SHAMOL RESURSLARIDAN ELEKTR ENERGIYA OLISHDA FOYDALANISH
X.T.Nazarov, B.B.Eshquvvatov, K.U.Yusupova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 576,8 KB | 44 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar
5
FARG‘ONA VODIYSI DARYOLARINING OQIM O‘ZGARISHI
O.B. Abduraimova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 665,2 KB | 58 Ko'rishlar | 68 Yuklab olishlar
6
SAMARQAND SHAHAR GRUNT SUVLARI REJIMIGA INSON XO’JALIK FAOLIYATINING TA’SIRI
A.Rahmatullaуev., N.I.Tirkashev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 615,3 KB | 55 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
7
работоспособность, организм, обмен веществ, анаболическое влияние, плацебо, режим питания, спорт.
A.A.Abdulqosimov, K.Q.Davronov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 596,8 KB | 49 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
8
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В СПОРТЕ
Л.Т.Асанова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 622,1 KB | 54 Ko'rishlar | 50 Yuklab olishlar
9
ВИТАМИНЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ М.Ю. Исломова, С.В. Кан, Г.А. Душанова
М.Ю. Исломова, С.В. Кан, Г.А. Душанова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 720,9 KB | 54 Ko'rishlar | 69 Yuklab olishlar
10
AMUDARYO SOXILI SUV TIPLARIDA CORBICULIDAE OILASI CORBICULA URUG’INING TARQALISHI VA EKOLOGIK GURUHLARI.
X.T Boymurodov., L.E.Xushiyeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 754,1 KB | 60 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar