Ma'lumot

2017-yil, 2-son (102/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
DIDAKTIK OʻYINLARNING TOPSHIRIQLARINI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI
Muradova F.R.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 442,3 KB | 91 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar
2
МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ HAVE - СТРУКТУР
Темиров А.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 416,8 KB | 101 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar
3
SPORT TURLARINING PSIXOLOGIK TAVSIFI
Masharipov Y.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 479,5 KB | 109 Ko'rishlar | 98 Yuklab olishlar
4
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ИНКУЛЬТУРАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Насимджанова М.М.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 450,1 KB | 100 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar
5
BOLALARDAGI SURUNKALI KASALLIKLARNI DAVOLASHDA PSIXOLOGIK YONDASHUVLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI
Ilhamova D.I.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 481,2 KB | 108 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar
6
OʻZ-OʻZIGA ISHONCH TUYGʻUSI - ILK OʻSPIRINLIK DAVRIDA HAYOTIY STRATEGIYALAR SHAKLLANTIRISHNING OMILI SIFATIDA
Norqoʻziyev D.B.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 440,7 KB | 112 Ko'rishlar | 122 Yuklab olishlar
7
OILADA TARBIYA ASOSLARI
Eshnazarova F.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 407,2 KB | 110 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar
8
РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОНОМЕТРАЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Абдуллаев К.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 546,8 KB | 102 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
9
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ К КОНСТРУКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА
Нарзулаева М.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 509,9 KB | 114 Ko'rishlar | 80 Yuklab olishlar
10
ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (в контексте изучения психологического наследия Ибн Сино)
Ф.Б. Нарзикулова1 , М.И.Салaхутдинова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 514,5 KB | 95 Ko'rishlar | 87 Yuklab olishlar