Ma'lumot

2016-yil, 1-son (95/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
KOʻPYOQLARNI OʻRGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QOʻLLASH XUSUSIYATLARI
E.M.Mardonov, Q.Ostonov, Gʻ.Gʻ.Xurramov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 154 Ko'rishlar | 96 Yuklab olishlar
2
FIZIKA FANIDAN ZAMONAVIY LABORATORIYA MASHGʻULOTLARINI BAJARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYA
A.A.Axmedov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 844,8 KB | 126 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar
3
OLIY OʻQUV YURTLARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISHDAGI MUAMMOLAR YECHIMI TOʻGʻRISIDA
B.Boboqulov, L.Xudoyorov, T.Norqulov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 743,0 KB | 106 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar
4
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЦИНКА ВОДНОЙ СРЕДЫ НА БЫСТРЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ CONTECTIANA CONTECTA (MOLLUSCA, GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA, VIVIPARIDAE)
З.И. Иззатуллаев, А.П. Стадниченко, Л.Н. Янович, Д.А. Вискушенко
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 846,2 KB | 95 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar
5
“KELAJAK” BUGʻDOY NAVINI BOSHQA NAVLAR BILAN SOLISHTIRISH
D.Yo.Yormatova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 817,6 KB | 90 Ko'rishlar | 78 Yuklab olishlar
6
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПУСТЫННЫХ РАСТЕНИЙ КАК ИСТОЧНИКА ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА
Н.А.Вахабова, С.В.Кан
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 814,2 KB | 94 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar
7
OʻZBEKISTONDA ZAYTUN OʻSTIRISH VA EKOLOGIK TOZA MAHSULOTLAR OLISH AGROTEXNIKASI
X.Yuldasheva, D. Yormatova, X.Xushvaqtova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 790,0 KB | 104 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar
8
ZARAFShON VODIYSI QORINOYoQLI MOLLYuSKALARINING TARQALIShIDA ANTROPOGEN OMILLARNING TA’SIRI
Z.I. Izzatullayev, J. R. Saidqulov, S.Rajabova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 729,7 KB | 105 Ko'rishlar | 72 Yuklab olishlar
9
УДК 543.27.272.1.272.6. ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОКСИДНЫХ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ZnO, TiO2 И WO3
И.Э.Абдурахманов, Б.Дж.Кабулов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 891,3 KB | 89 Ko'rishlar | 99 Yuklab olishlar
10
GОMОVЕRАTRILАMINNING IMIDAZOL HALQALI KАRBОN KISLОTАLАR BILАN KОNDЕNSАTLАNISHI VА SIKLLАNISHI
А.Sh. Sаidоv, A.B. Yusupov, D.B. Tuxtayev, A.A. Xudayberdiyeva, M.Alimova, V.I Vinоgrаdоvа
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 843,0 KB | 97 Ko'rishlar | 87 Yuklab olishlar