Ma'lumot

GОMОVЕRАTRILАMINNING IMIDAZOL HALQALI KАRBОN KISLОTАLАR BILАN KОNDЕNSАTLАNISHI VА SIKLLАNISHI

А.Sh. Sаidоv, A.B. Yusupov, D.B. Tuxtayev, A.A. Xudayberdiyeva, M.Alimova, V.I Vinоgrаdоvа


Gomoveratrilaminning imidazol halqali karbon kislotalar bilan kondensatlanish va sikllanish
reaksiyalari natijasida mos ravishda kislota amidlari hamda tetragidroizoxinolin hosilalari olindi.
Moddalarning tuzilishi IQ- va YaMR spektroskopiya usullari yordamida oʻrnatildi.None

Sahifalar soni 01-10 | 117 Ko'rishlar | 114 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish