Ma'lumot

2023 yil 6-son (142/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT PROTSESSUAL QONUNCHILIGIDA ISH YURITISH TILI TAMOYILLARI
R.I.Mirzaev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 68 Ko'rishlar | 66 Yuklab olishlar
2
“ELEKTROSTATIK MAYDONNI O‘RGANISH” NOMLI LABORATORIYA ISHINI “INNOLAB” TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O‘QITISH USULI
M.K.Kodirov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 97 Ko'rishlar | 58 Yuklab olishlar
3
TURLI TIZIMLI TILLARDA VAQTNI IFODALOVCHI PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR
G.F.Boltakulova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 60 Ko'rishlar | 50 Yuklab olishlar
4
INGLIZ TILI GAP QURILMASIDA STATIVLIKNI IFODALOVCHI BIRLIKLARNING SINTAKTIK TAHLILI
M.B.To‘qboyeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 57 Ko'rishlar | 68 Yuklab olishlar
5
O‘QITISHNI SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DIDAKTIK VA METODIK ASOSLARI
I.M.Arepbayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 56 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar
6
ABGOR MARKAZIY SUGʻD RUSTOQLARI TIZIMIDA
A.P.Aslanov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 66 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar
7
DAVLAT ORGANLARI RAHBARLARI LAVOZIMLARIGA KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING QOBILIYATI VA KASBIY TAYYORGARLIGINI TAʼMINLASH MEXANIZMLARI
D.M.Redjabova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 56 Ko'rishlar | 65 Yuklab olishlar
8
BOLALAR VA O‘SMIRLARNI SPORT TO‘GARAKLARIGA JALB ETISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARINI ANIQLASH
Z.B.Boltayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 58 Ko'rishlar | 54 Yuklab olishlar
9
SIL BILAN DAVOLANAYOTGAN BEMORLARDA DEPRESSIV HOLATLARNING KUZATILISHI
Sh.B.Qurbonova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 67 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar
10
MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA “TARBIYA” FANI O‘QITUVCHILARINING IJTIMOIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TIZIMI
Z.T. Nazarova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 59 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar