Ma'lumot

2020-yil, 6-son (124/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
OLIMPIYA O‘YINLARIGA SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMINI BOSHQARISHDA QO‘LLANILADIGAN INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR
Kipchakov B.B
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,5 MB | 178 Ko'rishlar | 133 Yuklab olishlar
2
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISHDA SENSOR TARBIYANING O‘RNI
Nigmatova M. Z.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,1 MB | 182 Ko'rishlar | 152 Yuklab olishlar
3
INFORMATIKA FANIDAN AMALY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHDA KREATIV VOSITALARDAN FOYDALANISH
I.B.Aminov, A.Nizamov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,1 MB | 200 Ko'rishlar | 131 Yuklab olishlar
4
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA IMLOVIY SAVODXONLIK TA’LIM KO‘ZGUSI SIFATIDA
G. A.Ergasheva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,6 MB | 141 Ko'rishlar | 132 Yuklab olishlar
5
YOSHLARNING ISHBILARMONLIK QOBILIYATINI INNOVATSION TARZDA SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI
G‘.T. Babaxolov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 6,9 MB | 160 Ko'rishlar | 148 Yuklab olishlar
6
TALABA-YOSHLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI
B. X. Baydjanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 6,5 MB | 178 Ko'rishlar | 103 Yuklab olishlar
7
KASBIY TAYYORGARLIK JARAYONIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHISINING IJODIY FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISH
G.H.Saidova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 8,4 MB | 175 Ko'rishlar | 142 Yuklab olishlar
8
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS AT SAMARKAND STATE UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF, THE FACULTY OF EDUCATION)
Azizuddin Khan1 , Sh.B.Akhmedova2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 3,6 MB | 158 Ko'rishlar | 145 Yuklab olishlar
9
UMUMTA’LIM MAKTABI O‘QUVCHILARIDA EKSKURSIYA TURIZMI VOSITASIDA VATANPARVARLIK TUYG‘USINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI
E.Abdumannotov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,7 MB | 168 Ko'rishlar | 150 Yuklab olishlar
10
O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH FANINI O‘QITISHDA O‘ZGARISHLAR
X.S.Xushvaqtova1, D.Dj.Sharipova2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 3,9 MB | 173 Ko'rishlar | 135 Yuklab olishlar