Ma'lumot

2022-yil, 6-son (136/2) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
ONKOLOGIK BEMORLARDA EMOTSIONAL VA KOGNITIV SOHA O‘ZGARISHLARI NAMOYON BO‘LISHI
D.A.Urazbayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 477,3 KB | 116 Ko'rishlar | 4 Yuklab olishlar
2
AГРЕССИВНOЕ ПOВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ КAК СOЦИAЛЬНAЯ, ПЕДAГOГИЧЕСКAЯ И ПСИXOЛOГИЧЕСКAЯ ПРOБЛЕМA
Д.Д.Бoймирзaевa
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 475,0 KB | 125 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
3
IMKONIYATI CHEKLANGAN O‘SMIRLARDA EMOTSIONAL ZO‘RIQISHLAR NAMOYON BO‘LISHIGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR
S.Xashimova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 489,2 KB | 119 Ko'rishlar | 4 Yuklab olishlar
4
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Р.Ю.Мусинова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 781,5 KB | 129 Ko'rishlar | 3 Yuklab olishlar
5
YOSHLAR IJTIMOIYLASHUVI VA TA’LIM MO‘LJALARINING SHAKLLANISHIDA AXBOROT-MEDIA VOSITALARINING O‘RNI
O.E.Navruzov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 521,4 KB | 224 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
6
PARLAMENT VA JAMOATCHILIK NAZORATI DEMOKRATIK JAMIYATNING MUHIM OMILI
R.Z.Surobova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 471,1 KB | 127 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
7
YOSHLAR SIYOSIY IJTIMOIYLASHUVINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI
A.G.Abdullayev, J.Sh.Tursunboyev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 483,8 KB | 133 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
8
TIL TA`LIMI YO‘NALISHIDAGI OTM O‘QITUVCHILARINING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLANISHI
A.R.Ismailov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 474,8 KB | 109 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
9
XOR SINFI DARSLARIDA DIRIJYORLIK TEXNIKASINING AHAMIYATI
O.A.Xayitov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 479,3 KB | 135 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar
10
TA`LIM 4.0 - RAQAMLI TRANSFORMATSIYA OMILLARI
B.Sh.Usmonov1 , M.K.Kodirov2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 501,3 KB | 135 Ko'rishlar | 1 Yuklab olishlar