Ma'lumot

2021-yil, 3-son (127/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ СПИНОВЫХ ВОЛН В АМОРФНЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВАХ
О.К.Кувандиков, И.Субханкулов, Д.Х.Имамназаров, Ш.А.Хомитов, Г.С.Бакаев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 151 Ko'rishlar | 101 Yuklab olishlar
2
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, СТРУКТУРНЫЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА МИКРОПОРОШКОВ САПФИРА
Рахматуллаев И.А. , Турсункулов О.М., Хайдаров Х.С.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,9 MB | 129 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
3
KO‘ZNING RANGDOR PARDASI TASVIRI BO‘YICHA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH MASALIDA QAROR QABUL QILISH UCHUN BO‘SAG‘AVIY QIYMATLARNI TANLASH USULLARI
Sh.X. Fozilov , O.R. Yusupov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 132 Ko'rishlar | 106 Yuklab olishlar
4
KRIPTOGRAFIK ALGORITM MIKROBUYRUQLARINING MANTIQIY BUL FUNKSIYA SHAKLI (AES, EL-GAMAL)
А.V. Kabulov, M.A. Berdimurodov, I.M.Saymanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,9 MB | 131 Ko'rishlar | 109 Yuklab olishlar
5
KOMPLEKS ALMASHTIRISHLAR, BELGILASHLAR VA YORDAMCHI FUNKSIYA KIRITISH USULLARI ORQALI HAL ETILADIGAN MASALALAR
Kamoliddinov Davlat Utkirxon o’g’li
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 118 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
6
THE CRITERION OF TENDING TO ZERO THE POWERES OF A MATRIX AND ITS APPLICATIONS
Dilmuradov Nasriddin , Raximov Abror
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 186 Ko'rishlar | 118 Yuklab olishlar
7
BA’ZI HARDI TIPIDAGI OPERATORLAR NORMASINING BAHOLARI
K.Kuliyev, G.Kuliyeva, M.Eshimova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 171 Ko'rishlar | 131 Yuklab olishlar
8
ON SUMS OF RANDOM VARIABLES OF A SPECIAL FORM AND THEIR ASYMPTOTIC BEHAVIORS
A.A.Imomov , Z.A.Nazarov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 177 Ko'rishlar | 133 Yuklab olishlar
9
ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ
У.Б. Муминов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,9 MB | 131 Ko'rishlar | 101 Yuklab olishlar
10
СПЕКТРАЛЬНОЕ СВОЙСТВА ДВУХЧАСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА ШРЕДИНГЕРА С ТОЧЕЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В ДВУМЕРНОМ СЛУЧАЕ
У.Н.Кулжанов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,8 MB | 120 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar